Το περιοδικό Digesta ίδρυθηκε από τον Aν. Kαθηγητή της Νομικής του ΔΠΘ Κ. Παναγόπουλο. Ξεκίνησε την έκδοσή του το 1998 και, σημείο των καιρών, προσωρινά σταμάτησε η έντυπη έκδοσή του το 2010.

 

2010 - - Tεύχος 13ο

2010 A' 2010 B' - Τα περιεχόμενα του έτους σε pdf 

2009 - Tεύχος 12ο

2009 A' - 2009 B' - 2009 Γ' 2009 Δ' Τα περιεχόμενα του έτους σε pdf 

2008 - Tεύχος 11ο

2008 A' - 2008 B' 2008 Γ' 2008 Δ'  - Τα περιεχόμενα του έτους σε pdf 

2007 - Tεύχος 10ο

2007 A' -  B' - 2007 Γ' - Δ' - Τα περιεχόμενα του έτους σε pdf 

2006 - Tεύχος 9ο

2006 A' - 2006 B' - 2006 Γ' - 2006 Δ' - Τα περιεχόμενα του έτους σε pdf 

2005 - Tεύχος 8ο

2005 A' 2005 B' - 2005 Γ' - 2005 Δ' Τα περιεχόμενα του έτους σε pdf 

2004 - Tεύχος 7ο

2004 A' - 2004 B' - 2004 Γ' - 2004 Δ' - Τα περιεχόμενα του έτους σε pdf 

2003 - Tεύχος 6ο

2003 A' - 2003 B' - 2003 Γ' - 2003 Δ' - Τα περιεχόμενα του έτους σε pdf 

2001 - Tεύχος 5ο

2001 Όλο το περιοδικό σε μορφή pdf  Τα περιεχόμενα του έτους σε pdf 

2000 - 2001 - Tεύχος 4ο

2000 Όλο το περιοδικό σε μορφή pdf  Τα περιεχόμενα του έτους σε pdf 

2000 - Tεύχος 3ο

2000 Όλο το περιοδικό σε μορφή pdf  Τα περιεχόμενα του έτους σε pdf 

1999 - Tεύχος 2ο

1999 Όλο το περιοδικό σε μορφή pdf  Τα περιεχόμενα του έτους σε pdf 

1998 - Tεύχος 1ο

1998 Όλο το περιοδικό σε μορφή pdf  Τα περιεχόμενα του έτους σε pdf