Digesta OnLine 2019

Για να διαβάσετε την απόφαση όπως δημοσιεύτηκε σε μορφή pdf πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε την απόφαση και το σχόλιο σε μορφή pdf πατήστε εδώ

Καν (ΕΕ) 6/2002 περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Αγωγή για παραβίαση βιομηχανικής ιδιοκτησίας απορρίπτεται ως απαράδεκτη όταν υφίσταται αντιφατικότητα στην οπτική περιγραφή των επίδικων σχεδίων και, δεδομένου ότι στη λεκτική περιγραφή αυτών δεν γίνεται καθόλου μνεία στη βάση των J - ψυγείων παρά μόνο στις προθήκες τους. Η αγωγή προστασίας σχεδίου, ήτοι εικόνας, όπου η γραμμή, το περίγραμμα, το χρώμα, το σχήμα και η συνολική εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο καταναλωτή είναι καταλυτικές για την κατάφαση του περιεχομένου ή αντίθετα για την αντιπαράθεση των αρνητικών ισχυρισμών εκ μέρους του εναγομένου. Η αντιφατικότητα λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως.

Αριθμός απόφασης 10213/2019

(Αριθμός κατάθεσης αγωγής 18.323/10.08.2018)

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές, Μαρία Ζαχαριάδου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αθανάσιο Μπασμπαλέρη, Πρωτόδικη, Βασίλειο Καραναστάση, Πρωτόδικη - Εισηγητή και από τη Γραμματέα, Σταυρούλα Κουκουλίδου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 25 Φεβρουάριου 2019, για να δικάσει τη με αριθμό κατάθεσης 18.323/10.08.2018 αγωγή μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «INDUSTRIE SCAFFALATURE ARREDAMENTI - ISA SOCIETA PER ΑΖΙΟΝΙ», η οποία εδρεύει στην Ιταλία και εκπροσωπείται νόμιμα, για την οποία προκατέθεσε προτάσεις ο πληρεξούσιος δικηγόρος, Θεόδωρος Γούσιος (Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών 5027), ο οποίος εκπροσωπεί αυτήν δυνάμει του από 19.06.2018 πληρεξουσίου του νομίμου εκπροσώπου της ενάγουσας, ο οποίος δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΕΛΑΤΕΚ Ι.Κ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «GELATEC», η οποία εδρεύει στο Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα, για την οποία προκατέθεσε προτάσεις ο πληρεξούσιος δικηγόρος, Κωνσταντίνος - Αναστάσιος Κριμιζής (Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών 33.539), ο οποίος δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ με αριθμό κατάθεσης 18.323/10.08.2018 αγωγής προσδιορίστηκε κατά τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης στο ακροατήριο παραστάθηκαν οι διάδικοι, όπως αναφέρεται, ζήτησαν δε αυτοί διά των προτάσεων των πληρεξουσίων τους δικηγόρων να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτές.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Στις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10,11,14, 19, 89, 90 και 96 του Κανονισμού (ΕΚ) με τον αριθμό 6/2002 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ορίζονται τα ακόλουθα: Τα σχέδια και υποδείγματα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις, που προβλέπει ο ανωτέρω κανονισμός, αναφέρονται εφεξής ως «κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα». Τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα προστατεύονται ως «καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα», εάν έχουν καταχωρισθεί, υπό τους όρους που προβλέπει ο κανονισμός (άρθρο 1 §§ 1-2).

Για τους σκοπούς του κανονισμού αυτού ως «σχέδιο ή υπόδειγμα» νοείται η εικόνα, την οποία παρουσιάζει το σύνολο ή μέρος ενός προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του και ιδίως από τη γραμμή, το περίγραμμα, το χρώμα, το σχήμα, την υφή ή/και τα υλικά του ίδιου του προϊόντος ή/και της διακόσμησης που φέρει (άρθρο 3 περ. α'). Το σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύεται ως κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα, εφόσον είναι νέο και έχει ατομικό χαρακτήρα (άρθρο 4 § 1). Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται νέο, εάν δεν έχει διατεθεί στο κοινό ταυτόσημο σχέδιο ή υπόδειγμα στην περίπτωση καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για την καταχώριση ή, αν διεκδικείται προτεραιότητα, πριν από την ημερομηνία προτεραιότητας. Τα σχέδια ή υποδείγματα λογίζονται ως ταυτόσημα, αν τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν μόνο σε επουσιώδεις λεπτομέρειες (άρθρο 5).

Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται ότι παρουσιάζει ατομικό χαρακτήρα, εάν η συνολική εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο καταναλωτή διαφέρει από τη συνολική εντύπωση που προκαλεί στον εν λόγω καταναλωτή κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα, που έχει διατεθεί στο κοινό στην περίπτωση καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για την καταχώριση ή, εάν διεκδικείται προτεραιότητα, πριν από την ημερομηνία προτεραιότητας. Προκειμένου να εκτιμηθεί ο ατομικός χαρακτήρας, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της ελευθερίας του δημιουργού κατά την εκπόνηση του σχεδίου ή υποδείγματος (άρθρο 6).

Η προστασία, που παρέχει το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα, εκτείνεται σε οποιοδήποτε σχέδιο ή υπόδειγμα, το οποίο δεν προκαλεί στον ενημερωμένο χρήστη διαφορετική συνολική εντύπωση. Προκειμένου να εκτιμάται η έκταση της προστασίας, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της ελευθερίας του δημιουργού κατά την εκπόνηση του σχεδίου ή υποδείγματος (άρθρο 10). Το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα παρέχει στον δικαιούχο του δικαίωμα αποκλειστικής χρήσεως και δικαίωμα να απαγορεύει σε οιονδήποτε τρίτο τη χρήση χωρίς τη συγκατάθεσή του. Κατά την έννοια της παρούσας διάταξης, ως χρήση νοείται ιδίως η κατασκευή, η προσφορά, η διάθεση στην αγορά, η εισαγωγή, η εξαγωγή ή η χρήση προϊόντος, στο οποίο είναι ενσωματωμένο ή εφαρμόζεται το σχέδιο ή υπόδειγμα, καθώς και αποθεματοποίηση του προϊόντος για τους σκοπούς αυτούς.

Όταν, σε περίπτωση αγωγής περί παραποίησης/απομίμησης ή επαπειλούμενης παραποίησης/απομίμησης, το δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων διαπιστώσει ότι ο εναγόμενος παραποίησε/απομιμήθηκε ή επαπειλεί να παραποιήσει/απομιμηθεί κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα, αν δεν υπάρχουν ειδικοί λόγοι συνηγορούντες υπέρ του αντιθέτου, εκδίδει τις ακόλουθες διατάξεις:

α) διάταξη που απαγορεύει στον εναγόμενο να συνεχίσει τις ενέργειες που παραποιούν/απομιμούνται ή επαπειλούν να παραποιήσουν/απομιμηθούν,

β) διάταξη περί κατασχέσεως των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης,

γ) διάταξη περί κατασχέσεως υλικών και εφαρμογών, που χρησιμοποιούνται πρωτίστως για την κατασκευή των αγαθών παραποίησης/απομίμησης, αν ο κάτοχός τους γνώριζε τον σκοπό της χρησιμοποίησης αυτών των υλικών και εφαρμογών ή αν αυτός ο σκοπός είναι προφανής από τις περιστάσεις,

δ) οποιαδήποτε διάταξη επιβάλλει άλλες κυρώσεις, που κρίνονται σκόπιμες εν προκειμένω και προβλέπονται από το δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του κράτους μέλους, στο οποίο διαπράχθηκαν ή επαπειλούνται να διαπραχθούν οι πράξεις παραποίησης/απομίμησης. Επίσης, το δικαστήριο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων λαμβάνει σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο μέτρα, με τα οποία εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 (άρθρο 89). Ο ανωτέρω κανονισμός εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου ή του δικαίου του οικείου κράτους μέλους, που εφαρμόζεται επί των καταχωρισμένων σχεδίων ή υποδειγμάτων, των εμπορικών σημάτων ή άλλων

κριτικών σημάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ποδειγμάτων χρησιμότητας, των τυπογραφικών στοιχείων, αστικής ευθύνης και του αθέμιτου ανταγωνισμού (άρθρο 96).

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1 του Κανονισμού «Εφόσον δεν ορίζεται άλλως στον παρόντα κανονισμό, στις διαδικασίες σχετικά με τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα και στις αιτήσεις για την καταχώριση κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων καθώς και στις διαδικασίες σχετικά με αγωγές που ασκούνται βάσει κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων και εθνικών σχεδίων ή υποδειγμάτων που απολαύουν σωρευτικής προστασίας, εφαρμόζεται η σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 27 Σεπτεμβρίου 1968 (7), εφεξής αποκαλούμενη "σύμβαση για την εκτέλεση"».

Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 80 του Κανονισμού «τα κράτη μέλη ορίζουν στο έδαφος τους τον μικρότερο δυνατό αριθμό πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων εθνικών δικαστηρίων (εφεξής καλούνται "δικαστήρια κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων"), τα οποία ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό», που, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ιδίου Κανονισμού «έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία: α) επί αγωγών περί παραποίησης/απομίμησης και -αν επιτρέπεται βάσει του εθνικού δικαίου- αγωγών για επαπειλούμενη παραποίηση/απομίμηση κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 «με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού καθώς και των διατάξεων της σύμβασης για την εκτέλεση που εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου 79, οι διαδικασίες που απορρέουν από αγωγές και αιτήσεις, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 81, διεξάγονται ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους στο οποίο έχει την κατοικία του ο εναγόμενος ή, αν δεν έχει κατοικία σε ένα από τα κράτη μέλη, σε οποιοδήποτε κράτος μέλος στο οποίο έχει εγκατάσταση.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 6 και 7 ν. 2943/2001 «Για τους σκοπούς του άρθρου 91 του Κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για το κοινοτικό σήμα συνιστώνται στα πολιτικά Πρωτοδικεία και Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης ειδικά τμήματα, ως πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια κοινοτικών σημάτων, τα οποία ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με τον Κανονισμό αυτόν στα δικαστήρια κοινοτικών σημάτων», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 7 ν. 2943/2001 «Για την εκδίκαση των υποθέσεων κοινοτικών σημάτων από τον Κανονισμό (ΕΚ) 40/94 εκτείνεται η κατά τόπον αρμοδιότητα: α) του ειδικού τμήματος κοινοτικών σημάτων του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών στις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας, Κρήτης, Λαμίας, Ναυπλίου, Πατρών και Πειραιώς και β) του ειδικού τμήματος κοινοτικών σημάτων του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Θεσσαλονίκης, στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θράκης, Ιωαννίνων και Λάρισας, ενώ σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου «Για τον καθορισμό της καθ’ ύλην αρμοδιότητας εφαρμόζονται οι διατάξεις του εσωτερικού δικαίου».

Με την κρινόμενη αγωγή η ενάγουσα εταιρεία εκθέτει ότι ιδρύθηκε το έτος 1963 στην Ιταλία και εδρεύει στην πόλη Περούτζια και ότι έκτοτε ασχολείται συνεχώς με την κατασκευή και εμπορία επαγγελματικών ψυγείων πάσης φύσεως με καινοτόμο σχεδίασμά, τα οποία διαθέτει στην ιταλική και παγκόσμια αγορά της ελληνικής συμπεριλαμβανόμενης, έχοντας κύκλο εργασιών, που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ότι μεταξύ των ως άνω προϊόντων συγκαταλέγεται και μία σειρά τεσσάρων σχεδίων ψυγείων (ψυκτικών προθηκών), τα οποία έχουν καταχωρηθεί επ’ ονόματι της ενάγουσας ως βιομηχανικά σχέδια στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ευρωπαϊκής Ένωσης, για προϊόντα της κλάσεως 15.07 της κατάταξης του Λοκάρνο (ψυκτικές προθήκες) υπό τους αριθμούς: 1) 002954180-001, 2) 002954180-004, 3) 002954180-008 και 4) 002954180-011 από 21.01.2016 έως 21.01.2021, δυσδιάστατες και τρισδιάστατες απεικονίσεις των οποίων ενσωματώνει στην αγωγή, όπως επίσης και φωτογραφίες των προϊόντων, που αυτά αφορούν.

Ότι με βάση τα ως άνω καταχωρημένα σχέδια, τα συγκεκριμένα ψυγεία - βιτρίνες, εντός των οποίων τοποθετούνται οι λεκάνες αποθήκευσης του παγωτού, αποτελούνται από ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο σκελετό, του οποίου ο εσωτερικός θάλαμος ψύξης είναι ορατός από έξω, χάρη στην υιοθέτηση δύο κρυστάλλινων τοιχωμάτων, εκ των οποίων το ένα είναι κάθετο - μετωπικό και το δεύτερο οριζόντιο - υπερκείμενο και τα οποία ενώνονται, σχηματίζοντας ορθή γωνία με το χαρακτηριστικό ότι το μπροστινό κρυστάλλινο τοίχωμα δεν εκτείνεται μέχρι τη βάση του ψυγείου, αλλά μόνο μέχρι μία υποκείμενη κάθετη αδιαφανή επιμήκη πλάκα, η οποία το προστατεύει από τη μεριά του πελάτη και ότι κατά τον ίδιο τρόπο το οριζόντιο κρυστάλλινο τοίχωμα δεν εκτείνεται σε ολόκληρο το βάθος του ψυγείου, αλλά μόνο μέχρι μια αδιαφανή επιμήκη πλάκα, οριζόντιας τοποθέτησης, η οποία κλείνει τη βιτρίνα στο πάνω μέρος στη μεριά του πωλητή, με επιπλέον ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τον εντυπωσιακά οριοθετημένο εσωτερικό θάλαμο ψύξης από δύο αδιαφανή κατακόρυφα τοιχώματα αξιοσημείωτου πάχους και επίσης το γεγονός ότι αυτός ο μορφολογικός και εξωτερικός σχεδιασμός μπορεί να εφαρμοστεί με τις κατάλληλες τροποποιήσεις ανάλογα με την περίπτωση στα τέσσερα εν λόγω καταχωρημένα σχέδια της εταιρείας, ώστε να δίνουν την ιδέα ότι ανήκουν στην ίδια οικογένεια προϊόντων του ιδίου κατασκευαστή (family feeling).

Ότι το μήνα Ιανουάριο του 2018 πληροφορήθηκε και διαπίστωσε ότι στην έκθεση Sigep στο Ρίμινι της Ιταλίας εκτέθηκαν από την εταιρεία «DANIELE ONORATO S.R.L.» επαγγελματικά ψυγεία - βιτρίνες, τα οποία κατασκεύασε η εναγόμενη εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη και τα οποία έχουν ακριβώς τον ίδιο σχεδίασμά και εμφάνιση με τα προαναφερόμενα δικής της κατασκευής, τα βιομηχανικά σχέδια των οποίων έχει κατοχυρώσει, η εμφάνιση των οποίων έχει καταστεί ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα της προέλευσης των δικών της ψυγείων με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση στο μέσο Έλληνα καταναλωτή ως προς την αληθή τους προέλευση, ο οποίος και θα θεωρήσει ότι τα εμπορεύματα της αντιδίκου προέρχονται από τη δική της επιχείρηση, ότι δε η ενέργεια αυτή της αντιδίκου συνιστά ταυτόχρονα και πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς η χρήση τους από την αντίδικο γίνεται με σκοπό τη σύγχυση και παραπλάνηση του αγοραστικού κοινού και την απόσπαση πελατείας κατά τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη.

Με βάση το ιστορικό αυτό και, εκθέτοντας επιπλέον ότι από την παράνομη και αθέμιτη συμπεριφορά της αντιδίκου έχει υποστεί οικονομική ζημία, την αποκατάσταση της οποίας επιφυλάσσεται να διεκδικήσει στο μέλλον, ζητεί να απαγορευθεί στην εναγόμενη η παραγωγή, πώληση, καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση και προσφορά και η εν γένει διαφημιστική προβολή επαγγελματικού ψυγείου το οποίο έχει τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά, όπως αυτά εμφαίνοντα στα ως άνω πιστοποιητικά καταχώρησης του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υποχρεωθεί η εναγομένη να αποσύρει από την αγορά κάθε ψυγείο της, που έχει τα ως άνω χαρακτηριστικά εντός δέκα ημερών από την επίδοση της εκδοθησόμενης απόφασης, μετά δε την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας να δοθεί στην ίδια το δικαίωμα να προβεί στην κατάσχεση και καταστροφή κάθε ψυγείου της αντιδίκου, να απειληθεί κατά της εναγομένης, για την περίπτωση μη συμμόρφωσής της στις διατάξεις της απόφασης, που θα εκδοθεί καθώς και για κάθε παράβαση της εν λόγω απόφασης στο μέλλον χρηματική ποινή 50.000 ευρώ, να υποχρεωθεί η εναγόμενη να της καταβάλει το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ για την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης, που υπέστη από την αθέμιτη συμπεριφορά της Λ εναγομένης, που συνιστά ταυτόχρονα και αδικοπραξία με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, να διαταχθεί η δημοσίευση περίληψης της απόφασης που θα εκδοθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης με επιμέλεια της ενάγουσας και έξοδα της εναγόμενης, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή ως προς τις καταψηφιστικές της διατάξεις και να καταδικασθεί η εναγόμενη στα δικαστικά της έξοδα.

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η αγωγή αυτή, αρμοδίως μεν εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος αρμοδίου Δικαστηρίου, το οποίο τυγχάνει καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρα 18 παρ. 1 και 25 παρ. 2 ΚΠολΔ, 79 παρ. 1, 80, 81 και 82 παρ. 1 του Κανονισμού 6/2002 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 6 και 7 ν. 3943/2001), καθώς σύμφωνα με το άρθρο 80 » - του Κανονισμού «τα κράτη μέλη ορίζουν στο έδαφος τους τον μικρότερο δυνατό αριθμό πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων εθνικών δικαστηρίων (εφεξής καλούνται "δικαστήρια κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων"), τα οποία ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό», που, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ιδίου Κανονισμού «έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία:

α) επί αγωγών περί παραποίησης/απομίμησης και -αν επιτρέπεται βάσει του εθνικού δικαίου- αγωγών για επαπειλούμενη παραποίηση/απομίμηση κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 «με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού καθώς και των διατάξεων της σύμβασης για την εκτέλεση που εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου 79, οι διαδικασίες που απορρέουν από αγωγές και αιτήσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 81, διεξάγονται ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους στο οποίο έχει την κατοικία του ο εναγόμενος ή, αν δεν έχει κατοικία σε ένα από τα κράτη μέλη, σε οποιοδήποτε κράτος μέλος στο οποίο έχει εγκατάσταση, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 6 και 7 ν. 2943/2001 «Για τους σκοπούς του άρθρου 91 του Κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για το κοινοτικό σήμα συνιστώνται στα πολιτικά Πρωτοδικεία και Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης ειδικά τμήματα, ως πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια κοινοτικών σημάτων, τα οποία ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με τον Κανονισμό αυτόν στα δικαστήρια κοινοτικών σημάτων», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 7 ν. 2943/2001 «Για την εκδίκαση των υποθέσεων κοινοτικών σημάτων από τον Κανονισμό (ΕΚ) 40/94 εκτείνεται η κατά τόπον αρμοδιότητα: α) του ειδικού τμήματος κοινοτικών σημάτων του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών στις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας, Κρήτης, Λαμίας, Ναυπλίου, Πατρών και Πειραιώς και

β) του ειδικού τμήματος κοινοτικών σημάτων του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Θεσσαλονίκης, στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θράκης, Ιωαννίνων και Λάρισας, τέλος δε σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου «Για τον καθορισμό της καθ’ ύλην αρμοδιότητας εφαρμόζονται οι διατάξεις του εσωτερικού δικαίου».

Πλην όμως η αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω αντιφατικότητας. Ειδικότερα, από τις διατάξεις των άρθρων 68, 73, 106 και 116 ΚΠολΔ συνάγονται τα ακόλουθα: Προϋπόθεση της υποβολής ενός αιτήματος παροχής δικαστικής προστασίας είναι η ύπαρξη αμέσου εννόμου συμφέροντος. Η επίκληση των περιστατικών, τα οποία θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον, αποτελεί βάρος του αιτούντος την παροχή δικαστικής προστασίας και πρέπει να γίνεται με σαφήνεια, καλοπιστία και ειλικρίνεια. Η συνδρομή των ως άνω όρων ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο. Όταν οι όροι αυτοί δεν τηρούνται, πράγμα που συμβαίνει και επί αντιφατικών ισχυρισμών, Φ £ το αίτημα παροχής δικαστικής προστασίας καθίσταται απαράδεκτο (ΑΠ 887/2017 Νόμος, ΑΠ 341/2010 Νόμος). Περαιτέρω η περιγραφή ενός ακινήτου επί διεκδικητικής αγωγής, το οποίο / - αποτυπώνεται δυσδιάστατα σε τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, μπορεί να γίνει και με την αποτύπωσή του σε ενσωματωμένο στο δικόγραφο της αγωγής τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα από το οποίο όμως να προκύπτει πλην του σχήματος, των πλευρών του, η θέση του, ο προσανατολισμός του και το εμβαδόν του (βλ. ΑΠ 384/2014 ΕφΑΔ 2015.140, ΑΠ 1347/2010, ΑΠ 999/2009 ΕΠολΔ 2010.413, ΑΠ 503/2009 ΕΠολΔ 2010.403, ΑΠ 503/2009 ΕλλΔνη 2009.1006, ΑΠ 1345/2007 ΕλλΔνη 2007.101, ΑΠ 2002/2006 ΧρΙΔ 2007,606).

Συνεπώς και επί αγωγής προστασίας κοινοτικού σχεδίου, όπου ως «σχέδιο ή υπόδειγμα» νοείται η εικόνα, την οποία παρουσιάζει το σύνολο ή μέρος ενός προϊόντος και η οποία προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του και ιδίως από τη γραμμή, το περίγραμμα, το χρώμα, το σχήμα, την υφή ή/και τα υλικά του ίδιου » . του προϊόντος ή/και της διακόσμησης που φέρει (άρθρο 3 περ. α' Κανονισμού 6/2002 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) το οποίο προστατεύεται, όταν είναι νέο και έχει ατομικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 4 § 1 του ως άνω Κανονισμού 6/2002, όπου ένα σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται νέο, σύμφωνα με το άρθρο 5 αυτού, εάν δεν έχει διατεθεί στο κοινό ταυτόσημο σχέδιο ή υπόδειγμα στην περίπτωση καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για την καταχώριση και θεωρείται ότι παρουσιάζει ατομικό χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 6 αυτού, εάν η συνολική εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο καταναλωτή διαφέρει από τη συνολική εντύπωση που προκαλεί στον εν λόγω καταναλωτή κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα, που έχει διατεθεί στο κοινό στην περίπτωση καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για την καταχώριση ή, εάν διεκδικείται προτεραιότητα, πριν από την ημερομηνία προτεραιότητας, κεφαλαιώδη σημασία για το ορισμένο της αγωγής έχει η περιγραφή του σχεδίου, το οποίο, ως τέτοιο, δύναται να αποδοθεί, πλην της λεκτικής περιγραφής στην αγωγή οπτικά με γραμμές, περίγραμμα, χρώμα και σχήμα, ήτοι με σχέδιο ενσωματωμένο στην αγωγή, αλλά και ως εικόνα, αφού περί τέτοιας πρόκειται, με επίσης ενσωματωμένη στην αγωγή φωτογραφία του προϊόντος, που αποτελεί υλοποίηση του σχεδίου. Συνεπώς όταν σε αγωγή προστασίας κοινοτικού σχεδίου, υφίσταται διαφορά στο σχέδιο, όπως αυτό ενσωματώνεται τόσο με τη μορφή δυσδιάστατου ή τρισδιάστατου σχεδίου όσο και με τη μορφή φωτογραφίας του προϊόντος που αφορά, τότε η αγωγή περιέχει αντιφατικούς ισχυρισμούς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας. Εν προκειμένω, στην κρινόμενη αγωγή ενσωματώνονται στις σελίδες 3 έως 14 τα βιομηχανικά σχέδια, που έχουν καταχωρηθεί στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για προϊόντα της κλάσεως 15.07 της κατάταξης του Λοκάρνο (ψυκτικές προθήκες) υπό τους αριθμούς: 1) 002954180-001, 2) 002954180-004, 3) 002954180-008 και 4) 002954180-011 από 21.01.2016 έως 21.01.2021. Επίσης στη σελίδα 16 της αγωγής ενσωματώνονται τέσσερις φωτογραφίες, οι οποίες κατά τους αγωγικούς ισχυρισμούς είναι τα προϊόντα (ψυκτικές προθήκες), στα οποία αφορούν τα ως άνω βιομηχανικά σχέδια και τα οποία κατά τους ισχυρισμούς αυτούς η εναγομένη έχει αντιγράψει δουλικά. Πλην, όμως, ανάμεσα στη δυσδιάστατη αναπαράσταση των σχεδίων υπό τη μορφή γραφημάτων και στις φωτογραφίες, που αντιστοιχούν στα προϊόντα που αυτά αφορούν, υφίστανται ουσιώδεις διαφορές, μείζονες μάλιστα αυτών που ισχυρίζεται η ενάγουσα ότι έχουν τα δικά της προϊόντα σε σχέση με της εναγομένης.

Ειδικότερα και στα τέσσερα γραφήματα των ως άνω σχεδίων στις σελίδες 3 έως 14 απεικονίζονται δυσδιάστατα και τρισδιάστατα ψυκτικές προθήκες & παράλληλή επιπέδου), δίδεται δηλαδή η εντύπωση οπτικά συμπαγών / κατασκευών, όπου δεν διαχωρίζεται η βάση της προθήκης (ή τα πόδια της) από αυτό καθ’ αυτό το ψυγείο. Ωστόσο και στις τέσσερις φωτογραφίες, που ενσωματώνονται στη σελίδα 16 της αγωγής εμφανίζονται ψυκτικές προθήκες, όπου η βάση αυτών εμφανώς διαφοροποιείται από το κυρίως ψυγείο. Συγκεκριμένα στις τρεις φωτογραφίες απεικονίζονται ψυγεία δύο όγκων, ήτοι ένας όγκος είναι μία συμπαγής παραλληλεπίπεδη βάση στο μέσον του κάτω μέρους της κατασκευής και ένας άλλος όγκος είναι η από πάνω από τη βάση προθήκη, που και στις τρεις φωτογραφίες εκτείνεται σε μεγαλύτερη έκταση από τη βάση, στην τέταρτη μάλιστα εξ αυτών απεικονίζεται ψυκτική προθήκη, η οποία έχει ως βάση τέσσερα μεταλλικά καμπύλα πόδια.

Συνεπώς υφίσταται αντιφατικότητα στην οπτική περιγραφή των επίδικων σχεδίων και, δεδομένου ότι στη λεκτική περιγραφή αυτών δεν γίνεται καθόλου μνεία στη βάση των J - ψυγείων παρά μόνο στις προθήκες τους, κατ’ αποδοχή του σχετικού ισχυρισμού της εναγομένης, ο οποίος σε κάθε περίπτωση ελέγχεται αυτεπαγγέλτως, αφού αφορά τη διαδικαστική προϋπόθεση του παραδεκτού της αγωγής, αυτή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω αντιφατικότητας, διότι πρόκειται περί αγωγής προστασίας σχεδίου, ήτοι εικόνας, όπου η γραμμή, το περίγραμμα, το χρώμα, το σχήμα και η συνολική εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο καταναλωτή είναι καταλυτικές για την κατάφαση του περιεχομένου ή αντίθετα για την αντιπαράθεση των αρνητικών ισχυρισμών εκ μέρους του εναγομένου. Η ενάγουσα που χάνει τη δίκη, πρέπει να καταδικασθεί στα δικαστικά έξοδα της εναγομένης (ΚΠολΔ 176).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την ενάγουσα στα δικαστικά έξοδα της εναγόμενης, τα οποία ορίζει σε τετρακόσια (400) ευρώ

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε σε μυστική διάσκεψη στη Θεσσαλονίκη στις 20 Ιουνίου 2019 και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην Θεσσαλονίκη στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, απάντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Προτάσεις αντί σχολίου

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ως σχέδιο ή υπόδειγμα νοείται η εικόνα την οποία παρουσιάζει το σύνολο ή μέρος ενός προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του, και ιδίως από την γραμμή, το περίγραμμα, το χρώμα, το σχήμα, την υφή ή/και τα υλικά του ίδιου του προϊόντος ή/και της διακόσμησης που φέρει [αρ. 3 παρ. α Κ (ΕΚ) 6/2002].

Η ενάγουσα εταιρεία στην κρινόμενη αγωγή δεν αναφέρει, ούτε επικαλείται ποια ακριβώς είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούν τα σχέδια της από τα σχέδια των λοιπών προϊόντων και προσδίδουν σε αυτά αναγνωρισιμότητα, καθώς δεν αναφέρει κανένα απολύτως από τα άνω χαρακτηριστικά που ορίζει ο Κανονισμός.

Αντιθέτως αρκείται σε μια αόριστη περιγραφή των προϊόντων της με χρήση επιθέτων προς χάρη εντυπωσιασμού χωρίς να προσδίδουν κανένα απολύτως γνώρισμα αυτών, όπως για παράδειγμα «ο εσωτερικός θάλαμος είναι εντυπωσιακά οριοθετημένος», «δύο αδιαφανή κατακόρυφα τοιχώματα αξιοσημείωτου πάχους». Στην επιστήμη της γραμματικής τα «επίθετα» ως μέρος του λόγου όταν δεν εξατομικεύουν το ουσιαστικό καθιστούν την περιγραφή αόριστη. Εν προκειμένω τα επικαλούμενα από την ενάγουσα επίθετα απλώς προσδιορίζουν ένα ουσιαστικό, αλλά δεν το εξατομικεύουν επαρκώς, δεν πληρούν τα κριτήρια που ο νόμος ορίζει για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την περιγραφή της ενάγουσας το επαγγελματικό ψυγείο - βιτρίνα το οποίο κατασκευάζει, εντός του οποίου τοποθετούνται οι λεκάνες αποθήκευσης του παγωτού, αποτελείται από έναν ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο σκελετό. Ο εσωτερικός του θάλαμος ψύξης είναι ορατός από έξω, χάρη στην υιοθέτηση δύο κρυστάλλινων τοιχωμάτων εκ των οποίων το ένα είναι κάθετο-μετωπικό και το δεύτερο οριζόντιο-υπερκείμενο, τα οποία ενώνονται σχηματίζοντας ορθή γωνία.

Περαιτέρω η ενάγουσα επικαλείται ότι χαρακτηριστικό της ψυκτικής προθήκης που κατασκευάζει αποτελεί το μπροστινό κρυστάλλινο τοίχωμα, το οποίο δεν εκτείνεται μέχρι τη βάση του ψυγείου, αλλά μόνο μέχρι μία υποκείμενη κάθετη αδιαφανή επιμήκη πλάκα, η οποία προστατεύει το ψυγείο από την πλευρά του πελάτη. Με παρόμοια δε τεχνοτροπία, το οριζόντιο κρυστάλλινο τοίχωμα δεν εκτείνεται σε ολόκληρο το βάθος του ψυγείου, αλλά μόνο μέχρι μια αδιαφανή επιμήκη πλάκα οριζόντιας τοποθέτησης, η οποία κλείνει την βιτρίνα στο πάνω μέρος στην μεριά του πωλητή, όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται για το σερβίρισμα του αποθηκευμένου σε αυτό παγωτού.

Η ενάγουσα παρουσιάζει ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό (;) του πρώτου εκ των αναφερόμενων σχεδίων της να είναι ότι ο εσωτερικός θάλαμος ψύξης είναι εντυπωσιακά οριοθετημένος, ειδικά αν τον κοιτάξει κανείς από μέσα από το κρυστάλλινο τοίχωμα(;), από δύο αδιαφανή κατακόρυφα τοιχώματα αξιοσημείωτου πάχους.

Η ενάγουσα περιγράφοντας τα σχέδια των προϊόντων της αναφέρει ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους στοιχεία των εσωτερικών τους σχεδιασμών, όπως είναι ο εσωτερικός θάλαμος και οριοθέτηση αυτού, τα οποία δεν είναι ορατά κατά τη συνήθη χρήση αυτών και δεν είναι δεκτικά προστασίας.

Επιπλέον, η κρινόμενη αγωγή είναι πλήρως αόριστη και εμείς αδυνατούμε να την αντικρούσουμε επαρκώς, καθώς τα ψυγεία τα οποία απεικονίζονται στην σελίδα δέκα έξι (16) της αγωγής, και τα οποία δήθεν η εταιρεία μας έχει αντιγράψει, δεν ομοιάζουν σε κανένα από τα τέσσερα σχέδια ψυγείων (ψυκτικές προθήκες), τα οποία η ίδια η ενάγουσα εταιρεία επικαλείται ως καταχωρηθέντα υπό τους αριθμούς 1) 002954180-0001, 2)002954180-0004, 3) 002954180-0008 και 4) 002954180-0011, στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (βλ. προσκομιζόμενα πιστοποιητικά καταχώρισης Σχετ. 4 έως 7 και φωτογραφίες των ψυκτικών προθηκών ως Σχετ. 8).

Αντιθέτως, όπως φαίνεται και από τα πιστοποιητικά καταχώρησης, τα οποία προσάγουμε και επικαλούμαστε (Σχετ. 9 έως 12), τα τέσσερα επικαλούμενα και εικονιζόμενα ψυγεία στην αγωγή πιθανόν να αποτελούν άλλα καταχωρημένα σχέδια της ενάγουσας εταιρείας στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους αριθμούς α) 002954180-0006, β) 002954180-0007, γ) 002954180-0014 και δ) 002974180-0013 , και δεν είναι σαφές εάν δήθεν έχουμε αντιγράψει τα ψυγεία που απεικονίζουν οι ανωτέρω καταχωρήσεις ή τα τρίτα, εντελώς διαφορετικά ψυγεία που περιγράφονται στην αγωγή.

Τίθεται συνεπώς το ερώτημα ποιων σχεδίων η ενάγουσα αιτείται την προστασία του Δικαστηρίου Σας; Για τα υπ’ αρ. 1) 002954180-0001, 2)002954180-0004, 3) 002954180-0008 και 4) 002954180-0011 που περιγράφονται στην αγωγή ως καταχωρηθέντα ή μήπως για τα υπ’ αρ. α) 002954180-0006, β) 002954180-0007, γ) 002954180-0014 και δ) 002974180-0013 τα οποία απεικονίζονται στο δικόγραφο της αγωγής; Το ζήτημα της ομοιότητας  που τίθεται στην κρινόμενη αγωγή σε ποια εν τέλει από τις δυο ομάδες ψυγείων αρμόζει και αναφέρεται;

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι, η ενάγουσα όχι μόνο αποπειράται να παραπλανήσει το Δικαστήριο Σας, παραθέτοντας με ασαφή και συγκεχυμένο τρόπο τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται η αγωγή της, αλλά καθιστά τους αγωγικούς της ισχυρισμούς αδύνατον να απαντηθούν από εμάς ένεκα παντελούς αοριστίας.

Επί πλέον η κρινόμενη αγωγή θα πρέπει να απορριφθεί ως αόριστη επειδή η απεικόνιση των προϊόντων δεν ταυτίζεται με την περιγραφή και με τα υπ’ αρ. 1) 002954180-0001, 2)002954180-0004, 3) 002954180-0008 και 4) 002954180-0011, όπως έχουν καταχωρηθεί επ’ ονόματι της ενάγουσας στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, επομένως, δημιουργείται αμφιβολία ως προς το αντικείμενο της αγωγής, αφού δεν αποσαφηνίζεται ποια σχέδια εντέλει είναι αυτά τα οποία η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι ομοιάζουν, παρότι προστατεύονται.

Τούτο δε, καθόσον η ενάγουσα δεν εξειδικεύει, πρώτον ποιο είναι το χαρακτηριστικό των σχεδίων το οποίο χρήζει προστασίας λόγω ατομικότητας και νεωτερικότητας και δεύτερον, οι εικόνες των ψυκτικών προθηκών που εκθέτει στην αγωγή της διαφέρουν από τα καταχωρηθέντα σχέδια-υποδείγματα τα οποία επικαλείται.

ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΚ) 6/2002 η προστασία που παρέχει το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα εκτείνεται σε οποιοδήποτε σχέδιο ή υπόδειγμα το οποίο δεν προκαλεί στον ενημερωμένο χρήστη διαφορετική συνολική εντύπωση και προκειμένου να εκτιμάται η έκταση της προστασίας, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της ελευθερίας του δημιουργού κατά την εκπόνηση του σχεδίου ή υποδείγματος.

Ακόμη, ορίζεται ως «σχέδιο ή υπόδειγμα» [παρ. α του άρθρου 3 Κ 6/2002] «η εικόνα την οποία παρουσιάζει το σύνολο ή μέρος ενός προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του, και ιδίως από τη γραμμή, το περίγραμμα, το χρώμα, το σχήμα, την υφή ή/και τα υλικά του ίδιου του προϊόντος ή/και της διακόσμησης που φέρει.». Ο Κανονισμός, λοιπόν ανάγει, την εικόνα σε καθοριστικό στοιχείο του προστατευμένου σχεδίου ή υποδείγματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα και με την 12η αιτιολογική σκέψη του Κανονισμού, η προστασία ενός σχεδίου ή υποδείγματος δεν θα πρέπει να εκτείνεται σε εκείνα τα συστατικά του προϊόντος τα οποία δεν είναι ορατά κατά την συνήθη χρήση, ούτε στα χαρακτηριστικά του συστατικού τα οποία δεν είναι ορατά όταν το προϊόν συναρμολογείται ή τα οποία δεν θα πληρούσαν καθαυτά τις προϋποθέσεις τις προϋποθέσεις νεωτερισμού και ατομικού χαρακτήρα του προϊόντος.

Επομένως τα χαρακτηριστικά του σχεδίου ή υποδείγματος τα οποία, για τους λόγους αυτούς, δεν είναι δεκτικά προστασίας, δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν σταθμίζεται κατά πόσον άλλα χαρακτηριστικά του εν λόγω σχεδίου ή υποδείγματος πληρούν τους όρους προστασίας.

Κατά την 14η αιτιολογική σκέψη του Κανονισμού 6/2002, «η εκτίμηση του κατά πόσον ένα σχέδιο ή υπόδειγμα έχει ατομικό χαρακτήρα θα πρέπει να βασίζεται στη συνολική εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο χρήστη και κατά πόσο αυτή διαφέρει από την εντύπωση που του προκαλεί οποιοδήποτε άλλο από το σύνολο των υπαρχόντων σχεδίων ή υποδειγμάτων, λαμβανομένης υπόψη της φύσης του προϊόντος στο οποίο έχει εφαρμοστεί ή ενσωματωθεί το σχέδιο ή το υπόδειγμα, και, ιδίως, του βιομηχανικού κλάδου στον οποίον εντάσσεται και του βαθμού της ελευθερίας του δημιουργού κατά την εκπόνηση του σχεδίου ή υποδείγματος.

Αν και ο Κανονισμός 6/2002 δεν ορίζει ρητά τον «ενημερωμένο χρήστη», η έννοια αυτή νοείται ενδιάμεση μεταξύ εκείνης του μέσου χωρίς καμία ειδική γνώση καταναλωτή που απαντά στο δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ο οποίος, κατά κανόνα, δεν προβαίνει σε άμεση σύγκριση των συγκρουόμενων σχεδίων, και του ειδικού του κλάδου, ο οποίος διαθέτει ειδικές τεχνικές γνώσεις.

Ως εκ τούτου, με τον όρο «ενημερωμένος χρήστης» νοείται ο χρήστης που δεν επιδεικνύει μετρίου βαθμού προσοχή, αλλά ιδιαίτερη επιμέλεια, είτε λόγω της προσωπικής του εμπειρίας είτε λόγω του ευρέος πεδίου γνώσεων που διαθέτει στον οικείο τομέα [βλ. απόφαση ΔΕΕ, PepsiCo κατά Grupo Promer Mon Graphic, προπαρατεθείσα, σκέψη 53].

 Ο προσδιορισμός «ενημερωμένος» προϋποθέτει ότι, χωρίς να είναι σχεδιαστής ή ειδικός τεχνικός, ο χρήστης γνωρίζει τα διάφορα σχέδια ή υποδείγματα που υπάρχουν στον οικείο τομέα, διαθέτει ορισμένες γνώσεις ως προς τα στοιχεία που κατά κανόνα περιλαμβάνουν τα εν λόγω σχέδια ή υποδείγματα, και, λόγω του ενδιαφέροντός του για τα εν λόγω προϊόντα, ο ενημερωμένος χρήστης επιδεικνύει σχετικά υψηλότερο βαθμό προσοχής όταν τα χρησιμοποιεί.

ΙI. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Η ενάγουσα, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, παρουσιάζει ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό (;) του πρώτου εκ των αναφερόμενων σχεδίων της να είναι ότι ο εσωτερικός θάλαμος ψύξης είναι εντυπωσιακά οριοθετημένος, ειδικά αν τον κοιτάξει κανείς από μέσα από το κρυστάλλινο τοίχωμα, από δύο αδιαφανή κατακόρυφα τοιχώματα αξιοσημείωτου πάχους.

Κανένας, ούτε ο ενημερωμένος, ούτε ο απλός χρήστης δεν κοιτάζει το ψυγείο μέσα από το κρυστάλλινο τοίχωμα, διότι αυτό θα ήταν αντίθετο σε στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής στο σερβίρισμα τροφίμων, αλλά και στην χρήση του ψυγείου ως κατάλληλου χώρου προστασίας και επίδειξης του παγωτού πριν το σερβίρισμά του σε πελάτες της επιχείρησης.

Ακόμη, η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι χαρακτηριστικό του σχεδίου του ψυγείου της είναι ότι ο μορφολογικός και εξωτερικός σχεδιασμός του μπορεί να εφαρμοστεί, με τις κατάλληλες τροποποιήσεις ανάλογα με την περίπτωση και στα τέσσερα επίδικα καταχωρημένα σχέδια της εταιρείας τους, ώστε να δίνουν την ιδέα ότι ανήκουν στην ίδια οικογένεια προϊόντων του ίδιου κατασκευαστή.

Η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι, δήθεν, τα ψυγεία βιτρίνες τα οποία κατασκευάζουμε έχουν δήθεν τον ίδιο σχεδιασμό και εμφάνιση, επειδή αποτελούνται από έναν ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο σκελετό, του οποίου ο εσωτερικός θάλαμος ψύξης είναι ορατός από έξω, χάρη στην υιοθέτηση δύο κρυστάλλινων τοιχωμάτων, εκ των οποίων το ένα είναι κάθετο-μετωπικό και το δεύτερο οριζόντιο υπερκείμενο, και τα οποία ενώνονται σχηματίζοντας ορθή γωνία.

Μα, όλα τα ψυγεία και όλοι οι πάγκοι όλων των κατασκευαστών τα οποία βρίσκονται σε όλα τα καταστήματα εστίασης έχουν ορατό θάλαμο ψύξης χάριν στην τοποθέτηση κρυστάλλινων τοιχωμάτων.

Η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός ότι το μπροστινό κρυστάλλινο τοίχωμα εκτείνεται μόνο μέχρι μία υποκείμενη κάθετη αδιαφανή επιμήκη πλάκα, αντί να φτάνει μέχρι τη βάση του ψυγείου. Το οριζόντιο δε κρυστάλλινο τοίχωμα αντί να εκτείνεται σε ολόκληρο το βάθος του ψυγείου, τελειώνει σε μια αδιαφανή επιμήκη πλάκα οριζόντιας τοποθέτησης, η οποία κλείνει την βιτρίνα στο πάνω μέρος στη μεριά του πωλητή. Τέλος, ο εσωτερικός θάλαμος ψύξης οριοθετείται από δύο αδιαφανή κατακόρυφα τοιχώματα αξιοσημείωτου πάχους.

Ωστόσο, όπως φαίνεται και από την σύγκριση των φωτογραφιών που απεικονίζουν τα προϊόντα μας στη σελίδα δέκα έξι (σελ. 16) της κρινόμενης αγωγής (ψυκτικές προθήκες της ενάγουσας) και στην σελίδα δέκα οκτώ (18) αυτής (οι δικές μας ψυκτικές προθήκες) παρουσιάζουν αισθητές διαφορές τις οποίες όχι μόνον ο ενημερωμένος χρήστης αλλά και ένας απλός καταναλωτής είναι βέβαιο ότι θα εντοπίσει αμέσως, καθώς δεν υφίσταται κανένας απολύτως κίνδυνος να προκληθεί σύγχυση του.

Ο «ενημερωμένος χρήστης», όπως έχει αναλυθεί ανωτέρω, χωρίς απαραίτητα να είναι σχεδιαστής ή ειδικός τεχνικός, γνωρίζει τα διάφορα σχέδια ή υποδείγματα που υπάρχουν στον οικείο τομέα, διαθέτει ορισμένες γνώσεις ως προς τα στοιχεία που κατά κανόνα περιλαμβάνουν τα εν λόγω σχέδια ή υποδείγματα, και, λόγω του ενδιαφέροντος του για τα εν λόγω προϊόντα, επιδεικνύει σχετικά υψηλότερο βαθμό προσοχής όταν τα χρησιμοποιεί.

Όσον αφορά τον βαθμό προσοχής που επιδεικνύει ο ενημερωμένος χρήστης, υπενθυμίζεται ότι ναι μεν ο ενημερωμένος χρήστης δεν είναι ο μέσος καταναλωτής που έχει τη συνήθη πληροφόρηση, είναι όλως ευλόγως προσεκτικός και ενημερωμένος και αντιλαμβάνεται κατά κανόνα ένα σχέδιο ή υπόδειγμα ως ένα σύνολο, χωρίς να εξετάζει μεμονωμένα τις διάφορες λεπτομέρειές του

Ο ενημερωμένος χρήστης, εν προκειμένω ο ζαχαροπλάστης ή ο παγωτατζής, δεν είναι ούτε εμπειρογνώμων, ούτε ειδικός στον τομέα της τέχνης που είναι ικανός να παρατηρήσει λεπτομερώς τις ελάσσονος σημασίας ενδεχόμενες διαφορές μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σχεδίων ή υποδειγμάτων. Αρκείται στην ασφαλή από άποψη υγιεινής και μέσω της ψύξεως έκθεση των προϊόντων του στον ενδιαφερόμενο πελάτη του προκειμένου ο τελευταίος να επιλέξει.

Εξάλλου, ο προσδιορισμός «ενημερωμένος» προϋποθέτει ότι, χωρίς να είναι σχεδιαστής ή ειδικός τεχνικός, ο χρήστης γνωρίζει τα διάφορα σχέδια ή υποδείγματα που υπάρχουν στον οικείο τομέα, διαθέτει ορισμένες γνώσεις ως προς τα στοιχεία που κατά κανόνα περιλαμβάνουν τα εν λόγω σχέδια ή υποδείγματα, και, λόγω του ενδιαφέροντος του για τα εν λόγω προϊόντα, επιδεικνύει σχετικά υψηλότερο βαθμό προσοχής όταν τα χρησιμοποιεί.

Επομένως, η σύγκριση των προϊόντων των διαδίκων δεν θα γίνει από τον μέσο καταναλωτή, ο οποίος χωρίς να έχει την απαραίτητη ενασχόληση με τον οικείο τομέα, δεν διαθέτει γνώσεις και είναι συνεπώς εύκολο σε μία σύγκριση των προϊόντων, όχι μόνο των δύο εταιρειών αλλά και γενικότερα των προϊόντων της βιομηχανίας, να μπερδευτεί και να μην καταφέρει να εντοπίσει τις διαφορές.

Ωστόσο ένας ενημερωμένος χρήστης, όπως είναι οι επαγγελματίες στον τομέα της εστίασης, οι οποίοι είναι και οι τελικοί καταναλωτές των επαγγελματικών ψυγείων δύνανται να εντοπίσουν άμεσα τις εξωτερικές μόνον διαφορές.

Επειδή στο πλαίσιο του συστήματος το οποίο προβλέπει ο Κανονισμός 6/2002, το καθοριστικό στοιχείο ενός σχεδίου η υποδείγματος είναι η εξωτερική εικόνα, η σύγκριση των προϊόντων πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τα εμφανή εξωτερικά τους χαρακτηριστικά και σε καμία περίπτωση τον εσωτερικό σχεδιασμό. Στον εσωτερικό σχεδιασμό, στον οποίο επισταμένως, αναφέρεται  η ενάγουσα εταιρεία, δεν εκτείνεται η προστασία που παρέχει ο Κανονισμός.

Συγκεκριμένα στις ψυκτικές προθήκες της εταιρείας της ενάγουσας η υποκείμενη κάθετη αδιαφανής επιμήκης πλάκα δεν εκτείνεται μέχρι την βάση του ψυγείου, αλλά σταματάει σε ύψος μερικών εκατοστών από το έδαφος, δίνοντας την αίσθηση ότι «αιωρούνται» και οι ψυκτικές προθήκες έχουν ως βάση είτε ένα μικρότερο ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο είτε δύο μεταλλικά «πόδια».

Αντιθέτως, στις ψυκτικές προθήκες της εταιρείας μας η υποκείμενη κάθετη αδιαφανής επιμήκης πλάκα εκτείνεται μέχρι την βάση αυτών, ουσιαστικά δηλαδή μέχρι το δάπεδο. Η διαφορά αυτή είναι από μόνη της ικανή για να διακρίνει άμεσα τα δύο αυτά προϊόντα όχι μόνο ένας ενημερωμένος χρήστης αλλά ακόμη και ο μέσος καταναλωτής. (βλ. προσκομιζόμενα σχέδια των ψυκτικών προθηκών μας ως Σχετ. 13 και 14).

Στο σημείο αυτό, για να γίνει εμφανές στο Δικαστήριο Σας, το μέγεθος των διαφορών, σε επίπεδο εικόνας, παραθέτουμε αντικριστά εικόνες των δύο προϊόντων, όπως η ίδια η ενάγουσα επισυνάπτει στην αγωγή της.

(ψυκτική προθήκη ενάγουσας ISA)        (ψυκτική προθήκη εναγόμενης GELATEC)

Όπως γίνεται αντιληπτό τα δύο προϊόντα διαφέρουν αισθητά ως προς την βάση τους, το χρώμα, το υλικό, το μέγεθος του τζαμιού της βιτρίνας και προκαλούν διαφορετική εντύπωση στον ενημερωμένο χρήστη και στον μέσο καταναλωτή, ο οποίος μπορεί να τα διακρίνει άμεσα. Διερωτόμαστε, λοιπόν, ποιο είναι το χαρακτηριστικό εκείνο το οποίο έχουμε αντιγράψει και το οποίο καθιστά τα δύο προϊόντα ταυτόσημα στο καταναλωτικό κοινό.

Επιπλέον, η δική μας ψυκτική προθήκη είναι ανώτερη τεχνικά από εκείνη της ενάγουσας, καθώς το οριζόντιο κρυστάλλινο τοίχωμα ανοιγοκλείνει και με την χρήση τηλεχειριστηρίου.

Οι ως άνω αναλυόμενες διαφορές δεν είναι ούτε ελάχιστες ούτε δύσκολο να εκτιμηθούν κατά αντικειμενικό τρόπο κατά συνέπεια δεν δύναται να χαρακτηριστούν ως επουσιώδεις.

Επειδή λοιπόν, σε έναν ενημερωμένο χρήστη τα συγκρινόμενα σχέδια προκαλούν διαφορετική συνολική εντύπωση, η προστασία που παρέχουν τα κοινοτικά σχέδια δεν εκτείνεται στα δικά μας προϊόντα, και η αγωγή της αντιδίκου θα πρέπει να απορριφθεί.

ΙΙI. ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Κανονισμού 6/2002, ένα σχέδιο η υπόδειγμα θεωρείται νέο εάν δεν έχει διατεθεί στο κοινό ταυτόσημο σχέδιο η υπόδειγμα και στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι τα σχέδια ή τα υποδείγματα λογίζονται ως ταυτόσημα, αν τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν σε επουσιώδεις λεπτομέρειες.

Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται ότι παρουσιάζει ατομικό χαρακτήρα εάν η συνολική εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο καταναλωτή διαφέρει από την συνολική εντύπωση που προκαλεί στον καταναλωτή κάθε σχέδιο η υπόδειγμα που έχει διατεθεί στο κοινό. (άρθρο 6 παρ. 1).

Γενικά η ψυκτική προθήκη, ως επαγγελματικό σκεύος, αποτελεί ένα βιομηχανικό προϊόν το οποίο δεν είναι καινούριο στις συναλλαγές λιανικής πώλησης βρωσίμων και συνδυάζει δύο σκοπούς: 1ον) αποθηκεύει και συντηρεί διάφορα προϊόντα τα οποία χρειάζονται ψύξη (όπως είδη παγωτών, τούρτες, αλλαντικά, τυριά κτλ.) και 2ον) λειτουργεί ταυτοχρόνως και ως βιτρίνα προκειμένου να εκθέτει άμεσα στα μάτια των πελατών τα βρώσιμα προϊόντα, ούτως ώστε ο πελάτης να μπορεί να επιλέξει ποιο προϊόν επιθυμεί. Ο σχεδιασμός, λοιπόν, των ψυκτικών προθηκών πρέπει να εξυπηρετεί αυτές τις δύο λειτουργίες ταυτοχρόνως, συνδυάζοντας, τη συντήρηση του προϊόντος μέσω του ψυκτικού μηχανισμού που διαθέτει η προθήκη με την κρυστάλλινη βιτρίνα και για αυτό το λόγο ακολουθείται ένας συγκεκριμένος σχεδιασμός από όλους τους κατασκευαστές προς εξυπηρέτηση των αναγκών των επαγγελματιών στον οποίο συναντάμε τα κάτωθι κοινά χαρακτηριστικά:

  • Ορατός εσωτερικός θάλαμος ψύξης επάνω από τον ψυκτικό μηχανισμό, προκειμένου να εκτίθενται στο αγοραστικό κοινό τα βρώσιμα προϊόντα.
  • Χρήση κρυστάλλινων τοιχωμάτων, για να διατηρείται η ψύξη, έτσι ώστε τα προϊόντα να είναι άμεσα ορατά αλλά και να προστατεύονται από την έκθεση σε ανθρώπινες κλπ εκπομπές για λόγους υγειονομικούς.
  • Οι προθήκες έχουν ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο σχήμα, για να μπορούν να εξυπηρετούν τόσο την επιχείρηση, με την δημιουργία πάγκων-ψυγείων, αλλά και τους καταναλωτές των βρώσιμων προϊόντων που περιέχουν, οι οποίοι έχουν άμεση οπτική επαφή με αυτά
  • Το εμπρόσθιο κρυστάλλινο τοίχωμα δεν δύναται να εκτείνεται μέχρι την βάση καθώς εσωτερικά υπάρχουν τα μηχανήματα ψύξης, κάτω από τον εσωτερικό θάλαμο ψύξης.

Επιπλέον, οι συγκεκριμένες ψυκτικές προθήκες προορίζονται για αποθήκευση-συντήρηση κυρίως παγωτών και την έκθεση αυτών μέσω της βιτρίνας που διαθέτουν.

Η μεγάλη πλειοψηφία του καταναλωτικού κοινού των παγωτών όπως είναι γνωστό είναι τα παιδιά. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που  όλοι οι κατασκευαστές ψυκτικών προθηκών, οι οποίες προορίζονται για αποθήκευση παγωτών, κατασκευάζουν αυτές ως ένα συγκεκριμένο ύψος, χαμηλό, με τη μορφή πάγκου, προκειμένου να είναι ορατά τα παγωτά στα παιδιά και να μπορούν να επιλέξουν ποιο παγωτό-γεύση επιθυμούν. Μία ψυκτική προθήκη η οποία είναι κατασκευασμένη σε ύψος που το περιεχόμενο της δεν είναι ορατό σε ένα παιδί, τότε έχει μικρή εμπορική αξία γιατί δεν θα καταφέρει να προσελκύσει το βασικό καταναλωτή του προϊόντος που εκθέτει.

Προς ενίσχυση του ισχυρισμού μας σας παραθέτουμε φωτογραφίες ψυκτικών προθηκών τρίτων εταιρειών, οι οποίες εμφανίζουν όλες τα ως άνω χαρακτηριστικά. (Σχετ. 15-21)

Συνεπώς τα σχέδια της ενάγουσας δεν παρουσιάζουν καμία πρωτοτυπία και ατομικότητα. Δεν αποτελούν προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας, ούτε εφευρέσεις προκειμένου να τύχουν προστασίας. Επειδή λοιπόν τα σχέδια αυτά στερούνται πρωτοτυπίας και ατομικότητας, δεν δυνάμεθα και εμείς να τα καταχωρήσουμε, αφού πλέον η διάθεση τους στο κοινό από διάφορες κατασκευάστριες εταιρείες σε διάφορες παραλλαγές, έχει καταστήσει αυτά κοινόχρηστα.

ΕΚΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ.

Ειδικότερα κατά το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Κανονισμού 6/2002, κοινοτικό σχέδιο η υπόδειγμα δεν παρέχει δικαιώματα επί των χαρακτηριστικών της εμφάνισης ενός προϊόντος, τα οποία υπαγορεύονται αποκλειστικά από την τεχνική του λειτουργία.

Το ως άνω άρθρο έχει την έννοια ότι, προκειμένου να εκτιμηθεί αν τα χαρακτηριστικά της εμφάνισης ενός προϊόντος υπαγορεύονται αποκλειστικά από την τεχνική λειτουργία του, πρέπει να αποδεικνύεται ότι η επιδίωξη ορισμένης τεχνικής λειτουργίας είναι ο μοναδικός παράγοντας που υπαγόρευσε την επιλογή του οικείου σχεδίου ή υποδείγματος και ότι, συνεπώς, δεν υπήρξε συναφώς δημιουργική συμβολή του δημιουργού, η δε ύπαρξη εναλλακτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων δεν έχει συναφώς αποφασιστική σημασία (βλ. Υπόθεση C-395/16 DOCERAMmbH κατά CeramTec GmbH)

Επιπλέον, στο άρθρο 10 του Κανονισμού, το οποίο αφορά την έκταση της προστασίας, αναφέρεται ότι «λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της ελευθερίας του δημιουργού κατά την εκπόνηση του σχεδίου ή του υποδείγματος»

Η ανάγκη να συνεκτιμάται η ελευθέρια του δημιουργού δικαιολογείται αν ληφθεί υπόψη ότι ορισμένα χαρακτηριστικά του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται το σχέδιο ή το υπόδειγμα είναι, κατά κάποιο τρόπο, «υποχρεωτικά» και κατά συνέπεια ο δημιουργός δεν διαθέτει την ελευθερία να τροποποιήσει τα χαρακτηριστικά αυτά και οι ομοιότητες τους με τα χαρακτηριστικά άλλου σχεδίου δεν μπορούν να θεωρηθούν σημαντικές.

Για παράδειγμα, για δυο σχέδια που αφορούν τραπέζια κουζίνας, δεν θα αποτελέσει κατά κανόνα σημαντικό στοιχείο το γεγονός ότι και τα δύο προβλέπουν τραπέζι με τέσσερα πόδια, διότι τα τέσσερα πόδια αποτελούν σταθερό χαρακτηριστικό της μεγάλης πλειοψηφίας των τραπεζιών κουζίνας. Στην περίπτωση σχεδίων που χαρακτηρίζονται από σοβαρούς περιορισμούς της ελευθερίας του δημιουργού, ακόμη και μικρές διαφορές μπορούν γενικά να αρκέσουν για να δημιουργήσουν διαφορετική εντύπωση. (Υπόθεση C-281/10 P PepsiCo, Inc, Προτάσεις γενικού εισαγγελέα Paolo Mengozzi της 12ης Μαΐου 2011)

Σχέδια και υποδείγματα με υψηλό  βαθμό λειτουργικότητας όπου ο δημιουργός πρέπει να σεβαστεί συγκεκριμένες παραμέτρους είναι πιθανό να έχουν μεγαλύτερη ομοιότητα απ’ ότι σχέδια και υποδείγματα σε σχέση με τα οποία ο δημιουργός διαθέτει πλήρη ελευθερία.

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει και ανωτέρω, στην ανάπτυξη του κεφαλαίου της αοριστίας της αγωγής, (Β.ΙΙΙ. ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ σελ 15-16), και προς αποφυγήν άσκοπων επαναλήψεων, τα χαρακτηριστικά των προθηκών ψυγείων έχουν διαμορφωθεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο, προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας τους. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να τα διαθέτει κάθε ψυκτική προθήκη για να μπορεί να εκπληρώσει την λειτουργία της. Όπως για παράδειγμα τα αυτοκίνητα λειτουργούν και κατασκευάζονται όλα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, έχοντας τα ίδια χαρακτηριστικά, ήτοι κίνηση επί τεσσάρων τροχών, διαθέτουν φρένο και γκάζι, κατευθύνονται με το τιμόνι, έτσι και η τεχνική λειτουργία των ψυκτικών προθηκών υπαγόρευσε την ύπαρξη συγκεκριμένων κοινών χαρακτηριστικών. Επομένως η όποια ομοιότητα υπάρχει ανάμεσα στα προϊόντα της εταιρείας μας και της ενάγουσας εταιρείας, υπαγορεύεται από περιορισμούς λειτουργικής καθαρά φύσεως.

ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ

Η επιδίωξη ισορροπίας μεταξύ της προστασίας της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, αφενός, και της προάσπισης του υγιούς και επωφελούς για το σύνολο των κοινοτικών επιχειρήσεων ανταγωνισμού, αφετέρου, αποτέλεσε κύριο μέλημα του νομοθέτη του Κανονισμού 6/2002.

Ειδικότερα το άρθρο 8 παράγραφος 1 αναφέρει ότι : «Κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα δεν παρέχει δικαιώματα επί των χαρακτηριστικών της εμφάνισης ενός προϊόντος, τα οποία υπαγορεύονται αποκλειστικά από την τεχνική λειτουργία του.»

Η διάταξη αυτή σκοπεί πρωτίστως να αποτρέψει το ενδεχόμενο μονοπώλησης των αποκλειστικά τεχνικής προελεύσεως χαρακτηριστικών ενός προϊόντος μέσω της προστασίας του ως κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος καθώς και τον κίνδυνο η τεχνολογική καινοτομία να παρακωλύεται λόγω του ότι η εν λόγω προστασία μειώνει την διαθεσιμότητα των τεχνικών λύσεων για τους υπόλοιπους οικονομικούς φορείς.

Η ενάγουσα εταιρεία έχει καταχωρίσει ως κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα 54 συνολικά διαφορετικά σχέδια ψυγείων-ψυκτικών προθηκών εκ των οποίων τα περισσότερα αποτελούν παραλλαγές ενός βασικού σχεδίου. Με αυτόν τον τρόπο έχει λάβει πλείονες καταχωρίσεις για διάφορες παραλλαγές στην ουσία του ίδιου προϊόντος ως κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα για να τύχει κατ΄ αυτόν τον τρόπο αποκλειστικής προστασίας, πρακτικώς αντίστοιχης με την προστασία που παρέχει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, χωρίς όμως να υπόκειται στους σχετικούς περιορισμούς, οι οποίοι συνεπώς θα μπορούσαν να καταστρατηγηθούν. Έχοντας λοιπόν προβεί σε καταχώριση πενήντα πέντε (55) παραλλαγών ψυκτικών προθηκών βάσει έντεκα (11) διαφορετικών μοντέλων, κατατείνει και στερεί από τους υπόλοιπους οικονομικούς φορείς της αγοράς που ασχολούνται με την παραγωγή ψυκτικών προθηκών, ανάμεσα τους και η εταιρεία μας, κάθε δυνατότητα να χρησιμοποιούν εναλλακτικά σχέδια των προϊόντων αυτών (βλ. καταχωρίσεις σχεδίων των ψυκτικών προθηκών της ενάγουσας όπως εμφανίζονται στο site του γραφείου διανοητικής ιδιοκτησίας www.euipo.europa.eu ως Σχετ.22).

Κωστής Κριμίζης

Δικηγόρος Αθηνών