1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Β' Περίοδος
ISSN: 2407-9960
Digesta Law Review 2003 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Α΄ 
Κ. Παναγόπουλος Πρόλογος  
  Μελέτες  
Σ. Ματθίας Προσαύξηση χρόνου τακτικής χρησικτησίας από τον κληρονόμο 1
Ι. Βούλγαρης Διεύρυνση και εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπτώσεις στην ενοποίηση του δικαίου προς τα έσω και προς τα έξω 6
Α. Χελιδόνης Εικονικό τίμημα, αδικαιολόγητος πλουτισμός και ΑΚ 281 16
  Διάλογος με τη νομολογία  
  ΑΠ 1566/2001 και ΕφΘράκης 221/2000 με σημ. Κ.Π. και Απ. Χελιδόνη 32
Κ. Παναγόπουλος Καταχρηστική προβολή της ακυρότητας της αιτίας συναλλαγματικών που εκδόθηκαν για το μη αναγραφέν τίμημα στην πώληση ακινήτου  
Α. Χελιδόνης Καταχρηστική προβολή της ακυρότητας της αιτίας συναλλαγματικών που εκδόθηκαν για το μη αναγραφέν τίμημα στην πώληση ακινήτου  
  ΑΠ 163/2002 με σημ. Κ.Π. 38
Κ. Παναγόπουλος Πλασματική επίδοση της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως  
  ΠΠρΑθ 9/2003 με σημ. Χριστίνας Λιβαδά  
Χ. Λιβαδά Σημασία της προβλέψεως σε «κώδικες δεοντολογίας» για έγγραφη κατάρτιση δικαιοπραξιών ατύ-πων, όπως η σύμβαση δικαιοχρήσεως (franchise) 39
  ΜΠρΠειρ 151/2002 με σημ. Κ.Π. 50
Κ. Παναγόπουλος Μετεγκατάσταση του οφειλέτη στο εξωτερικό μετά την έκδοση της διαταγής πληρωμής και πριν από την επίδοσή της. Αναστολή της προθεσμίας του άρθρου 630 Α ΚΠολΔ κατά τον Αύγουστο  
Κ. Παναγόπουλος ΓνωμοδΟλομΝΣΚ 588/2002 με σημ. Κ.Π., Συνέπειες της συνενώσεως της ψιλής κυριότητας με την επικαρπία πριν από τον πλειστηριασμό 53
  Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος  
Ι. Καστριώτης Η παραίτηση από την κατάσχεση στα χέρια τρίτου (αναγκαστική - συντηρητική) 58
Η. Κωτσάκης Θέματα οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας 97
  Διάκριση της Νομικής ΔΠΘ στην εικονική δίκη Telders 2002 στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης 119

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Β΄

 

Μελέτες (Το νέο δίκαιο της πωλήσεως)

 
Φ. Δωρής Συγκριτική επισκόπηση του παλαιού και του νέου δικαίου της πωλήσεως (Βασικοί άξονες) 123
Π. Κορνηλάκης Η αξίωση αποζημίωσης κατά το νέο άρθρο 543 ΑΚ 138
Κ. Παντελίδου Ζητήματα παραγραφής στο νέο δίκαιο της πωλήσεως 143
Κ. Παναγόπουλος Το δικαστικά διαπλαστικό δικαίωμα του πωλητή από το άρθρο 542 ΑΚ 147
Α. Χελιδόνης Συστηματική υποδομή και ανοικτά ζητήματα του νέου δικαίου της πώλησης 158
Ι. Στεργιαννίδου Το δικαίωμα επιλογής μεταξύ των προβλεπομένων στο άρθρο 540 ΑΚ αξιώσεων σε συνδυασμό προς την αξίωση του 543 ΑΚ 170
  Διάλογος με τη νομολογία  
Δ. Φιλίππου ΣτΕ 1237/2003, Αρχές ισότητας και αξιοκρατίας κατά την κατάληψη δημόσιων θέσεων (με σημ. Δ. Φιλίππου) 174
  ΑΠ 1098/99 182
Σ. Σταματόπουλου Συζήτηση στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου δίχως την παρουσία του διαδίκου, με δήλωση, στην οποία καταχωρίζεται και παραίτηση από το αναιρετήριο (με σημ. Σ. Σταματόπουλου)  
Σ. Σταματόπουλου ΑΠ 675/2002 184
  Παραίτηση από το δικόγραφο ή και το δικαίωμα της αγωγής στο στάδιο της αναιρετικής διαδικασίας (με σημ. Σ. Σταματόπουλου)  
  ΑΠ 200/2003 189
Σ. Τσαντίνη Ανασταλτικό αποτέλεσμα της ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής (με σημ. Σ. Τσαντίνη)  
  Ευρωπαϊκή νομική επικαιρότητα  
Χ. Λιβαδά Η πρόταση νέας οδηγίας για την καταναλωτική πίστη (ζητήματα πεδίου εφαρμογής) 194
Γ. Παπαϊωάννου Η προσυμβατική ενημέρωση των καταναλωτών κατά την χορήγηση στεγαστικών δανείων στα πλαίσια της αυτορρύθμισης 202
  Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος  
Μ. Πατεράκης Multimodal Transport Operator (MTO) και παραγγελιοδό-χος μεταφοράς 215
Μ. Φίλιππας Η νομιμότητα και τα αποτελέσματα της «αυτόματης επιφύλαξης» σε δηλώσεις αποδοχής της αρμοδιότητας του διεθνούς δικαστηρίου 231
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Γ΄ 
  Μελέτες (Ζητήματα αστικής ευθύνης)  
Κ. Φουντεδάκη Η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες στο ελληνικό δίκαιο 245
Γ. Δέλλιος Το τεκμήριο υπαιτιότητας του παρέχοντος υπηρεσίες 256
Θ. Λύτρας Ρύπανση του περιβάλλοντος και αστική ευθύνη 264
  Διάλογος με τη νομολογία  
 

ΟλομΣτΕ 2858/2003

 

Δ. Φιλίππου

Ανεπίτρεπτη η προσωπική κράτηση για χρέη προς τα NΠΔΔ

(με σχόλιο - μελέτη Δ. Φιλίππου)

279
 

ΕλΣυνεδρ 1376/2002

 
Α. Πανταζόπουλου Αρχή της αναλογικότητας και στέρηση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος υπαλλήλου (με σημ. Α. Πανταζόπουλου)

291

  ΑΠ 303/2003  
Κ. Παναγόπουλος Προϋποθέσεις για την κάλυψη από την αποθήκη και των τόκων πέραν και επιπλέον του ορισμένου ποσού για το οποίο γράφτηκε η υποθήκη (με σημ. Κ.Π.)

297

  ΠολΠρωτΡοδόπης 93/2003

304

Ι. Στεργιαννίδου Αγωγή για διάρρηξη καταδολιευτικών συμβάσεων (γονικών παροχών) κατ’ άρθρο 939 ΑΚ (με σημ. Ι. Στεργιαννίδου)  
  Συνήγορος του Πολίτη  
  Πόρισμα 11895.02.1/2002  
Μ. Τσάπογα Πρόσβαση δικηγόρων σε χώρους κράτησης παράνομα εισερχομένων αλλοδαπών και αιτούντων άσυλο (με σημ. Μ. Τσαπόγα)

309

  Πόρισμα 3996.03.2/2003  
Μ. Τσάπογα Αιτιολόγηση (μη) υπαγωγής σε ειδικό στρατολογικό καθεστώς

316

  Πόρισμα 7897.01.2/2001  
Μ. Τσαπόγα Προστασία χώρων θρησκευτικής λατρείας (με σημ. Μ. Τσαπόγα)

319

Δ. Χατζής Οικονομική ανάλυση του δικαίου (στο παράδειγμα της ποινικής ρήτρας)

322

  Πανηγυρικός λόγος στο ΔΠΘ για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου  
Γ. - Ε. Καλαβρός Η κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου του ’40 από πλευράς διεθνούς δικαίου 344
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Δ΄ 
  Μελέτες  
Γ. Δέλλιος Ατομικά δικαιώματα, ιδιωτικό δίκαιο, προστασία των καταναλωτών και εγγυήσεις τραπεζικών δανείων 357
Κ. Χριστοδούλου Οι επιπτώσεις της μεταρρύθμισης του δικαίου της πώλησης (ν. 3043/2002) στο λοιπό ενοχικό δίκαιο 389
Γ. Παπαϊωάννου Η εθνική και ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος της εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών 402
  Διάλογος με τη νομολογία  
  ΑΠ 21/2001 424
Κ. Παναγόπουλος Επιπρόσθετη επίδοση και σε άλλο όργανο (πέραν του Υπουργού Οικονομικών) για το Δημόσιο (με σημ. Κ.Π.)  
  ΑΠ 672/2003, ΑΠ 597/2001, ΕφΑθ 3038/2002 και ΕφΑθ 8090/2001 426
Κ. Παναγόπουλος Δικηγορική αμοιβή στις απαλλοτριώσεις (με σημ. Κ.Π.)  
  Συνήγορος του Πολίτη  
  Πόρισμα 23192.02.2.2/24.12.2002, Ιθαγένεια αλλοδαπής που νυμφεύθηκε με Έλληνα προ του 1983 αλλά δεν προέβη σε δημοτολογική εγγραφή 434
  Πόρισμα 14216.01.2.2/25.11.2002, Κατάθεση αιτήματος πολιτικού ασύλου με δικαστικό επιμελητή 439
  Πόρισμα 1104.03.2.2/10.4.2003, Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα των δαπανών που καταβάλλει ο διαζευγμένος σύζυγος για τα τέκνα που δεν κατοικούν μαζί του 442
  Ευρωπαϊκή νομική επικαιρότητα  
Γ. Παπαϊωάννου Κοινοτικές εξελίξεις σχετικά με την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών κατά το έτος 2003 445
  Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος  
Η. Κωτσάκης Σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας με δικαιοπραξία αιτία θανάτου - κατάρτιση - αναβίωση
453
  ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 2003