1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Β' Περίοδος
ISSN: 2407-9960
 Digesta Law Review 1998 
  Εξώφυλλο  
  Περιεχόμενα  
Κ. Παναγόπουλος Πρόλογος  
  ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  
I. Σχινάς Ιδέες και κατευθύνσεις του ν. 2251/94 1
I. Καράκωστας Νομική ρύθμιση και νομολογιακή διάπλαση της ευθύνης του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα  7
I. Χαμηλοθώρης Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία στο πλαίσιο της ευθύνης του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων  27
Κ. Παναγόπουλος Η ευθύνη του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου  36
Κ. Μαντενιώτου - Λυρατζοπούλου Φαινόμενος - κρυτττόμενος έμπορος  42
  ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ  
  Άρειος Πάγος 1126/1997, Εξασφάλιση απαιτήσεως με υποθήκη που εγγράφηκε μεν για ορισμένο ποσό, αλλά και ως τοκοφόρος 54
 I. Στεργιαννίδου Η έκτασις της υποθηκικής κάλυψης των τόκων (κριτική παρουσίαση της νομολογιακής αντιμετώπισης του AK1289) 56
  ΕιρΑΘ 893/1997, Αδεια εκπλειστηριάσεως εισκομισθέντων κινητών πτωχεύσαντος μισθωτή με βάση το νόμιμο ενέχυρο 68
  ΜΠρΠειρ 814/1998, Αυτοδίκαιη αναβίωση υποθηκών με την ακύρωση του πλειστηριασμού. Παράνομη άρνηση του υποθηκοφύλακα. Καταδίκη του στα δικαστικά έξοδα 71
  Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ  
Λ. Ξεπαπαδέα Ζητήματα ακυρότητας διαθηκών 74
Α. Αντωνιάδης Η προστασία του περιβάλλοντος (ευθύνη από διακινδύνευση ή διακινδύνευση ευθύνης;) 88
Α. Ψάλτης Η νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων αναφορικά με το χαρακτήρα της ανακοπής του άρθρου 73 του ΚΕΔΕ ως παράλληλης προσφυγής (κριτική ανάλυση) 95
  ΑΝΑΛΕΚΤΑ  
Α - Μ. Νταϊλάκη Φορολογία και περιβάλλον 112
Γ. Περγάμαλης Το διαδίκτυο (internet) ένα sui generis πανεπιστήμιο 114
  ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 116