1998 1999 2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Β' Περίοδος
ISSN: 2407-9960
 Digesta Law Review 2004 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Α΄ 
  Πρόλογος VII
  Χαιρετισμός για τα 30 χρόνια της Νομικής ΔΠΘ
Του Πρύτανη ΔΠΘ
Του Προέδρου Νομικής ΔΠΘ
IX
  Μελέτες - Άρθρα  
Π. Αγαλλοπούλου Παρένθετη μητρότητα 1
Σ. Τσαντίνης Μερικές παρατηρήσεις για την αρχή της προφορικότητας, ιδίως στην δίκη ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 15
  Διάλογος με τη νομολογία  
  Α. Διοικητικών Δικαστηρίων (Επιμέλεια: Δ. Φιλίππου)  
  ΟλομΣτΕ 2857/2003, Ιδιότητα και μισθολόγιο των στρατιωτικών δικαστών 23
  ΣτΕ 1553/2003 27
Δ. Φιλίππου Βάρος αποδείξεως της εικονικότητας φορολογικού στοιχείου (με σημ. Δ.Φ.)  
  ΣτΕ 3056/2003 32
Δ. Φιλίππου Κινητή τηλεφωνία και περιβάλλον (με σημ. Δ.Φ.)  
  Β. Νομολογία του ΑΕΔ  
  ΑΕΔ 6/2001, Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων στις διαφορές του άρθρου 8.4 ν.δ. 797/71 (τώρα ν. 2882/01 άρθρο 8.3) 38
Ι. Καστριώτης
Η δικαιοδοσία των δικαστηρίων επί διαφοράς μεταξύ Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και δικαιούχου αποζημιώσεως εξ αναγκαστικών απαλλοτριώσεων (με αφορμή την ΑΕΔ 6/2001) 42
  Συνήγορος του Πολίτη (Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας)  
  Πόρισμα 15573.00.2.5/24.5.2001, Εγγραφή αλλοδαπού σε Οδοντιατρικό Σύλλογο υπό τον όρο της αμοιβαιότητας 90
  Πόρισμα 13218.01.2.2/26.11.2001, Συναίνεση ασθενούς, διακοπή νοσηλείας με «πειθαρχικό» εξιτήριο 95
  Πόρισμα 2109.01.2.6/10.1.2002, Ανάθεση υπηρεσίας Υποθηκοφύλακα σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης
101
  Τραπεζικός Μεσολαβητής  
Γ. Παπαϊωάννου Τραπεζικός Μεσολαβητής. Πέντε χρόνια στην υπηρεσία του συναλλασσόμενου καταναλωτή 105
  Αναγόρευση σε επίτιμο Διδάκτορα Νομικής ΔΠΘ του Πρωθυπουργού
του Λουξεμβούργου
 
  Προσφώνηση του Πρύτανη ΔΠΘ 134
Κ. Φ Καλαβρός Προσφώνηση του Προέδρου Νομικής ΔΠΘ 138
Κ. Ρέμελης
Έπαινος εκ μέρους του Καθηγητή Κ. Ρέμελη 140
J. - C. Junker Ομιλία του τιμώμενου Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου J. - C. Junker 146
  Πρόγραμμα εκδηλώσεων Νομικής ΔΠΘ  
  Γ΄ Συνέδριο των Τριών Νομικών Σχολών 148
  Εορτασμός των 30 χρόνων από την ίδρυση της Σχολής 153
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Β΄ 
Κ. Παναγόπουλος Αντί Προλόγου ΙΙΙ
  Μελέτες  
Π. Κορνηλάκης Προσπάθειες διεθνούς ενοποίησης του Αστικού Δικαίου 155
Π. Παπαρσενίου Χρονομεριστική μίσθωση (ένα παράδειγμα σχέσης κοινοτικών και εθνικών κανόνων) 168
Ν. Σκουλάς Χρονομεριστική μίσθωση (παρατηρήσεις στις επιλογές του νομοθέτη και στην νομική φύση του «εμπραγματοποιημένου» ενοχικού δικαιώματος) 188
  Διάλογος με τη νομολογία  
  Α. Διοικητικών Δικαστηρίων (Επιμέλεια: Δ. Φιλίππου)  
  ΟλομΣτΕ 647/2004 194
Δ. Φιλίππου Συνταγματικότητα του αναλογικού παραβόλου για την άσκηση εφέσεως επί φορολογικών υποθέσεων (με σημ. Δ.Φ.)  
  ΟλομΣτΕ 990/2004 200
Δ. Φιλίππου Αρχή της αναλογικότητας και νομοθετική πρόβλεψη επιβολής πολλαπλού τέλους ως κύρωση τελωνειακής παραβάσεως (με σημ. Δ.Φ.)  
  ΟλομΣτΕ 991/2004 223
Δ. Φιλίππου Πολλαπλή επίδοση δικογράφου στο Δημόσιο με ποινή απαραδέκτου (με σημ. Δ.Φ.)        
  ΔιοικΕφΑθ 3155/2003 226
Π. Λαζαράτου Αντισυνταγματικότητα του τρόπου αναβαθμολογήσεως γραπτών για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (με σημ. Π. Λαζαράτου)  
  Β. Πολιτικών Δικαστηρίων  
  ΑΠ 213/2003 231
Ι. Σιώτου Επιταγή μεταχρονολογημένη και πτώχευση του εκδότη (με σημ. Ι. Σιώτου)  
  ΜονΠρωτΑλεξ 418/2003 233
Κ. Μαντενιώτου - Λυρατζοπούλου Έννοια και περιεχόμενο του τεκμηρίου του άρθρου 55.2 ν. 2121/93 (με σημ. Κ. Μαντενιώτου - Λυρατζοπούλου)  
  Εορτασμός των 30 χρόνων της Νομικής ΔΠΘ  
  Γ΄ Συνέδριο των τριών Νομικών Σχολών  
Γρηγ. - Ευαγ. Καλαβρός Η αρχή του σεβασμού της διαφορετικότητας (diversité) στο διεθνές (δημόσιο και ιδιωτικό) δίκαιο 244
Σ. Παπαγεωργίου - Γονατάς Νομοθετικές πρωτοβουλίες και νομικός πολιτισμός 249
  Πρόγραμμα εκδηλώσεων στο πλαίσιο του εορτασμού των 30 χρόνων Νομικής ΔΠΘ 252
Θ. Κριθαράς Η προστασία των προγραμμάτων Η/Υ κατά το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας 253
  Διεθνής φοιτητική παρουσία της Νομικής ΔΠΘ  266
  INDUSTRIA  
  HEDONISTA  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Γ΄ 
  Πρόλογος V
  Μελέτες  
Γρηγ. - Ευάγγ. Καλαβρός Η οριοθέτηση των κοινοτικών αρμοδιοτήτων στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, ως εκδήλωση θεσμικής μεταρρύθμισης στο κοινοτικό κεκτημένο 305
Α. Χελιδόνης Η Νομική ως «τέχνη» της πειθούς 308
Μιχ. Α. Πατεράκης Η αναμονή στην οδική μεταφορά πραγμάτων 314
 

Νομολογία του ΔΕΚ

(Επιμέλεια: Μιχ. Χρυσομάλλης, Επ. καθηγητής Νομικής ΔΠΘ)

 
  ΔΕΚ (5ο τμήμα) - Απόφαση της 13.11.2003 στην υπόθεση C-153/02, Αναγνώριση διπλώματος που χορηγείται από πανεπιστήμιο εγκατεστημένο σε κράτος - μέλος της ΕΕ 335
  ΔΕΚ - Απόφαση της 23.11.1999 στην υπόθεση C-149/96, Αδυναμία επίκλησης των συμφωνιών ΠΟΕ (Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου) προς αμφισβήτηση της νομιμότητας κοινοτικής πράξεως 343
 

Συνήγορος του Πολίτη (Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας)

 
 

Πόρισμα 20360.03.2.1/27.1.2004, Επικύρωση αντιγράφων από δικηγόρο

359
  Πόρισμα 9227.03.2.2/29.9.2003, Χορήγηση και περιεχόμενο πιστοποιητικού προϋπηρεσίας 361
  Πόρισμα 14530.02.2.2 και 16312.03.2.2/30.11.2003, Φορολόγηση εκτάσεων που έχουν υποχρεωτικά κηρυχθεί αναδασωτέες 370
  Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος  
Γ.Δ. Σιαπέρας Οι τράπεζες των γενετικών δεδομένων (υπό το πρίσμα του άρθρου 200 Α ΚΠΔ 376
Γ.Χ. Γκρίτζαλης Το μποϋκοτάζ 392
  Ανάλεκτα  
Β. Προφυλλίδης Ευκαιρίες και κίνδυνοι για την Ελλάδα στα νέα γεωπολιτικά δεδομένα του παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος 406
  Από τον εορτασμό των 30 χρόνων της Νομικής ΔΠΘ  
  Αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα του Προέδρου του ΔΕΚ κ. Βασιλείου Σκουρή, Καθηγητή Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  
  Προσφώνηση του κ. Πρύτανη του ΔΠΘ 414
  Προσφώνηση του κ. Προέδρου τους Νομικής ΔΠΘ 416
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Δ΄ 
  Μελέτες  
Ι. Ανδρουλιδάκη - Δημητριάδη Η αστική ευθύνη του γιατρού από την τεχνητή ανθρώπινη αναπαραγωγή 433
Θ. Παπαζήση Συναίνεση ως προϋπόθεση σύννομης παροχής υπηρεσιών υγείας 444
Κ. Φουντεδάκη Θέματα αστικής ιατρικής ευθύνης σε περίπτωση γέννησης ατόμου με σοβαρή ασθένεια ή αναπηρία (wrongful life) 471
  Διάλογος με τη Νομολογία  
  Α. Αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων  
  ΠολΠρΑθηνών 14135/2004 484
 Απ. Άνθιμος Διεθνής δικαιοδοσία σε γαμικές διαφορές κατά τον Κανονισμό 1347/2000 (2001/2003), με σχόλιο - μελέτη Απ. Άνθιμου 503
  ΕιρΑθ 726/2004 και ΕιρΑθ 2676/2004

507

Γ. Παπαϊωάννου Προστασία του καταναλωτή σε στεγαστικά δάνεια με καταχρηστικούς όρους (με σημ. Γ. Παπαϊωάννου)  
  Β. Νομολογία ΔΕΚ και ΠΕΚ  
Μ. Χρυσομάλλης Η Ελλάδα ενώπιον των Δικαστηρίων της ΕΕ (περίοδος 2004)

515

  Ευρωπαϊκή Νομική Επικαιρότητα  
Γ. Παπαϊωάννου Κοινοτικές εξελίξεις σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή κατά το έτος 2004

527

  Ευρετήρια 2004