1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Β' Περίοδος
ISSN: 2407-9960

Digesta Law Review 1999

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
  Μελέτες  
I. Βούλγαρης Το δίκαιο ως θεσμός με απόλυτη αξία και ως ζωντανός οργανισμός 1
Γ. Χατζηκωνσταντίνου Το κυρίαρχο οικονομικό παράδειγμα και ο πραγματικός κόσμος 11
I. Καστριώτης Η «κατ’ αξίαν» απονομή της δικαιοσύνης (αξιοκρατία) κατά τον Αριστοτέλη και οι σύγχρονες αντιλήψεις για τον τρόπο λειτουργίας της 24
Κ. Παναγόπουλος Τρεις περιπτώσεις κωλύματος γάμου λόγω συγγένειας υπό το πρίσμα των αλλαγών που επέφερε στον Αστικό Κώδικα ο ν.2447/1996 53
Κ. Αντωνόπουλος Ο δίκαιος πόλεμος (bellum jus turn) στο Διεθνές δίκαιο 64
  Διάλογος με τη νομολογία  
 

ΟλομΑΠ 18/1999, Ευθύνη του δικηγόρου από την παροχή των νομικών υπηρεσιών του

109
Κ. Παναγόπουλος

Σημείωμα στην ΟλομΑΠ 18/1999

 
  Εφθεσ 3337/1998 115
  ΠολΠρωτθεσ 10725/1997 118
 

ΟλομΑΠ 38/1998, Σε ποιές απαιτήσεις του Δημοσίου αναφέρεται η απαγόρευση διαθέσεως του κατασχεθέντος πράγματος

120
Λ. Βενέτη

Σημείωμα στην ΟλομΑΠ 38/1998

 
  ΑΠ 1679/1997 123
  ΑΠ 580/1993 124
 

ΑΠ 1775/1999, Δημοσίευση της περιλήψεως του προγράμματος πλειστηριασμού

126
Δ. Τσικρικά

Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1775/1999

 
  ΓνωμΕισΑΠ 2/1999 133
  Στήλη των νέων εττιστημόνων  
Ε. Κωνσταντινίδης Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση 136
  Ανάλεκτα  
Ο. Ματσκίδου Χαιρετισμός στην τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών Νομικής ΔΠΘ 1999-2000 166
  Διεθνής φοιτητική παρουσία της Ελλάδας  
  Εικονική δίκη Telders στο Διεθνές Δικαστήριο, Χάγη 1999 168
  Memoradum of Caribu 171
  Memorial of Arcadia 188