1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Β' Περίοδος
ISSN: 2407-9960
Digesta Law Review 2002  
  Μελέτες  
Γ. Χατζηκωνσταντίνου Η πανεπιστημιακή παιδεία και τεχνική της τηλεκπαίδευσης 1
Κ. Παναγόπουλος Αναστολή της προθεσμίας επιδόσεως διαταγών πληρωμής κατά τον Αύγουστο μήνα 7
Λ. Χελιδόνης Succesio in usucapionem ή accessio temporis; To ζήτημα του κληρονομητού των προσόντων της τακτικής χρησικτησίας  14
  Διάλογος με τη νομολογία  
  ΑΠ 1171/2001 με σημ. Κ. Π.  49
Κ. Παναγόπουλος Κύρος εκποιήσεως δικαιοπρακτικής ή με αναγκαστικό πλειστηριασμό ακινήτου που ασφαλίζει ενυπόθηκο δάνειο του ΟΕΚ  
  ΑΠ 1179/2001 με σημ. Α. Βενέτη 54
Α. Βενέτης Για τις προθεσμίες ενεργείας το Σάββατο είναι μη εργάσιμη ήμερα  
  ΑΠ 61/2001 με σημ. Κ. Λένη 57
Κ. Λένη Το προνόμιό εργαζομένων με σχέση εξηρτημένης εργασίας  
  ΜονΠρωτΣερρών 196/2000, Επίδοση επιταγής προς πληρωμή στον κάτοικο αλλοδαπής καθού η εκτέλεση 60
Δ. Τσικρικάς Η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση σε περίπτωση διαμονής του καθού η εκτέλεση στο εξωτερικό 69
  Στήλη των νέων επιστημόνων  
Ζ. Καραμήτρου Ομοιότητες και διαφορές στον τρόπο ανακήρυξης του αυτοκεφάλου των εκκλησιών Ελλάδας, Σερβίας, Αλβανίας και Βουλγαρίας 91
  Θέματα φοιτητικού ενδιαφέροντος  
Α. Χελιδόνης Οδηγίες επίλυσης πρακτικών θεμάτων  99