1998 1999 2000 2001  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Β' Περίοδος
ISSN: 2407-9960
Digesta Law Review 2001 
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
  Μελέτες  
I. Βούλγαρης Δίκαιο κατάστασης των αλλοδαπών και κοινωνικός αποκλεισμός 1
Γ. Χατζήκωνσταντίνου Η πανουργία του λόγου και η ετερογένεια των ανθρώπινων πόρων 16
I. Καστριώτης Το πρόβλημα της κατάσχεσης απαιτήσεων από καταθέσεις στα χέρια τραπεζών ως τρίτων 28
Κ Αντωνόπουλος Η προστασία εθνικών ομάδων και μειονοτήτων στην πρώην Γιουγκοσλαβία 71
  Διάλογος με τη νομολογία  
  ΕφΛαρ 363/2000: Ακυρότητα εκποιήσεως, δικαιοπρακτικής ή με αναγκαστικό πλειστηριασμό, ακινήτου που ασφαλίζει ενυπόθηκο δάνειο ΟΕΚ 87
Κ. Παναγόπουλος Σημείωμα στην ΕφΛαρ363/2000  
  ΕφΑθ 10610/1998: Αναλογικά δικαιώματα συμβολαιογράφου, ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού 91
Ν. Βενέτη Σημείωμα στην ΕΦΑθ 10610/1998  
  ΜονΠρωτΑΘ 502/2001: Μη ανάκληση αναβλητικής αποφάσεως μετά από κλήση για συζήτηση της υποθέσεως σε δικάσιμο προγενέστερη της μετ’ αναβολήν 94
Κ. Παναγόπουλος Σημείωμα στην ΜονΠρωΑθ 502/2001  
  ΜονΠρωτΑΘ 5077/2000: Διαγραφή προδήλως απαράδεκτης ή αβάσιμης αγωγής από τα βιβλία διεκδικήσεων 98
Κ. Παναγόπουλος Γνωμοδότηση στην ΜονΠρωτΑθ 5077/2000  
  ΜονΠρωτΛασιθ 496/2000: Ζητήματα ονοματοδοσίας στο διαδίκτυο 108
Θ. Μερσίνη Παρατηρήσεις στην ΜονΠρωτΛασιθ 496/2000  
  Στήλη των νέων επιστημόνων  
Ν. Γκοτσοπούλου Νομικά ζητήματα των συμβάσεων δικαιόχρησης (Franschising) 119
  Τεχνικές ακαδημαϊκής εκπαίδευσης  
Α. Χελιδόνης Μεθοδολογικές οδηγίες για τη σύνταξη της μεταπτυχιακής εργασίας 132
  Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών - Φοιτητική παρουσία  
Μ. Χρυσομάλλης Εισαγωγή  155
Γ. Μόνιος Η ευρωπαϊκή διακυβερνητική διάσκεψη του 2000 (της Νίκαιας)  
Β. Τζώρτζη Η ευρωπαϊκή διακυβερνητική διάσκεψη του 2000 (της Νίκαιας)