1998 1999 2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Β' Περίοδος
ISSN: 2407-9960
  Digesta 2009  
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Α΄  
  Μελέτες  
Ι. Βούλγαρης Ανθρώπινα δικαιώματα και αλλοδαποί 1
Κ. Παναγόπουλος «Οιονεί» νομικά πρόσωπα 11
Ε. Καστρήσιος Η κοινοπραξία (ικανότητα δικαίου και «νομικής δράσεως» 27
  Διάλογος με τη Νομολογία  
  ΟλομΑΠ 25/2008, Ικανότητα διαδίκου 45
  ΑΠ 1603/2006, Ικανότητα διαδίκου (με σημ. ΚΠ) 49
  Αφιέρωμα: Εκφάνσεις και όρια της ελευθερίας των συμβάσεων  
Γ. Δέλλιος Εισαγωγή 52
Α. Καραμάλη Ο δικαστικός έλεγχος της καταχρηστικής άρνησης σύναψης σύμβασης 54
Κ. Γιαννακούλας Ο δικαστικός έλεγχος των συμβάσεων «καταστρατήγησης» κανόνων αναγκαστικού δικαίου 63
Δ. Γαστεράτου Ο δικαστικός έλεγχος ΓΟΣ που επιδρούν στη διαμόρφωση του τιμήματος 70
Χ. Χατζηδημητρίου Η δικαστική αναπροσαρμογή του τιμήματος σε περιπτώσεις ουσιώδους μεταβολής των συνθηκών σύναψης της σύμβαση 78
Β. Κουκουλέτσου Η δικαστική αντιμετώπιση ζητημάτων σε μη ρυθμισμένες από το νόμο μορφές συμβάσεων 87
Γ. Δέλλιος Επίμετρο 96
  Επίκαιρα Θέματα  
Ν. Ευαγγελάτου Μία πρώτη προσέγγιση στο νομικό καθεστώς λειτουργίας των εταιριών ενημέρωσης για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις 97
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Β΄  
  Μελέτες  
Christian von Bar Το Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο σε διαδικασία εξέλιξης 107
G. Hamza Οι κοινές βάσεις των ευρωπαϊκών αστικών κωδικοποιήσεων και ο επικείμενος νέος Αστικός Κώδικας στην Ουγγαρία 118
  Διάλογος με τη Νομολογία  
  Α. Νομολογία ΔΕΚ και ΠΕΚ (επιμ. Μ. Δ. Χρυσομάλλης)
 
  Η Ελλάδα ενώπιον των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Περίοδος 2008 (ανασκόπηση) 155
  Β. Νομολογία πολιτικών δικαστηρίων  
  ΠολΠρωτΡόδου 114/2009 169
Κ. Παναγόπουλος Επιτρεπτό ή μη του γάμου ομοφύλων (σχόλιο ΚΠ)  
  Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος  
Π. Πολυζωίδης Μη κυβερνητικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνταγματική αναβάθμιση της κοινωνίας πολιτών 178
  Τιμητικοί Τίτλοι  
Α. Χελιδόνης Προσφώνηση Του Επίκ. Καθηγητή Α. Χελιδόνη 196
G. Hamza Die gemeinsamen Grundlagen der Europäischen privat-rechtlichen Kodifikationen und die Neukodifikation des Privatrechts in Ungarn 199
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Γ΄  
  Μελέτες  
Μ. Σταθόπουλος Ρύθμιση οφειλών προς Τράπεζες μετά το ν. 3723/2008 231
Β. Τζώρτζη Η απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση KADI και ο αντίκτυπός της στην κοινοτική και διεθνή έννομη τάξη 239
  Διάλογος με τη Νομολογία  
  Α΄ Πολιτικών Δικαστηρίων  
  ΟλομΑΠ 17/2009  
Κ. Παναγόπουλος Ακυρότητα διαθέσεως πράγματος κατά παράβαση προσωρινής διαταγής που απαγόρευσε τη νομική (και πραγματική) μεταβολή του (με σχόλιο ΚΠ) 264
  ΠολΠρωτΑθ 560/2009  
  Τύχη της απαιτήσεως ενυπόθηκου (ή προσημειούχου) δανειστή σε περίπτωση δικαστικής διανομής με πλειστηριασμό 271
  ΠολΠρωτΑθ 2580/2007, ομοίως 274
  ΠολΠρωτΑθ 7220/2003, ομοίως  
Κ. Παναγόπουλος (με κοινό σχόλιο και για τις τρεις αποφάσεις ΚΠ) 277
  ΠολΠρωτΑθ 6530/2009  
  Ρύθμιση οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες) 284
  Β΄ Νομολογία ΔΕΚ  
  Υποθέσεις C-402/05 Ρ και C-415/05 Ρ 291
  Ζητήματα ειδικού ενδιαφέροντος  
Κ. Μαστοροδήμος Οι κανόνες περί διεξαγωγής εχθροπραξιών σε σχέση με την προστασία του άμαχου πληθυσμού σε ένοπλες συρράξεις 322
Γ. Μαθιόπουλος Το δίκαιο των προαγωγών διεθνώς 343
  35 Χρόνια Νομικής ΔΠΘ  
Ι. Βούλγαρης Αναμνήσεις ενός συνάδελφου και φίλου για τον Καθηγητή Κρατερό Ιωάννου 352
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Δ΄  
  Μελέτες  
Ε. Λασκαρίδης Η εξίσωση της νομικής ισχύος δημοσίων και ιδιωτικών ιατρικών πιστοποιητικών 357
Ε. Βλάχου Ο ρόλος των οικείων στην αναπλήρωση της συναίνεσης του ασθενούς 373
Σ. Σιουσιουλίνη Οι υποχρεώσεις των ασφαλιστικών ταμείων έναντι των ασφαλισμένων σε περίπτωση επείγουσας και έκτακτης νοσηλείας του 399
  Διάλογος με τη Νομολογία  
  ΠολΠρωπειρ 4591/2009, Ηθική βλάβη γονέων λόγω της επιλογής τους να μη διακόψουν την κύηση εξαιτίας ιατρικού λάθους 417
  ΠολΠρωτΑθ 75/2009 443
Ζ. Σπυροπούλου Μη θεμελίωση ευθύνης από πρόστηση ιδιωτικής κλινικής με την οποία ιατρός συνεργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας (με σχόλιο Ζωής Σπυροπούλου)  
  ΠολΠρωτΑθ 5506/2008, Ευθύνη από πρόστηση ιδιωτικής κλινικής και επί συμβάσεως παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ιατρού 449
  ΠολΠρωτΑθ 5653/2005 455
  ΠολΠρωτΑθ 4909/2005, Μη ευθύνη του ιατρού σε περίπτωση που ακολουθεί άλλη μέθοδο αντιμετώπισης της ασθένειας και όχι τη συνηθισμένη 458
  ΠολΠρωτΑθ 2698/2004, Δεν υπάρχει ευθύνη του ιατρού εφόσον αντιμετώπισε την περίπτωση του ασθενούς lege artis 460
  Συνήγορος του Πολίτη  
  Πόρισμα 1921/2006, Χορήγηση άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος σε ιατρό ολλανδικής ιθαγένειας 466
  Πρακτικά 12809/2006, Άρνηση απόδοσης ΑΦΜ σε πρόσωπα με ψυχική ασθένεια που φιλοξενούνται σε μονάδες αποασυλοποίησης 470
  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  
  ΑΠΔΠΧ 23/2009, Αίτηση για χορήγηση αντιγράφων ιατρικών φακέλων κύησης και τοκετού στον εν διαστάσει σύζυγο της μητέρας 473
  ΙΚΑ - Περιφερειακό Κατ/μα Θεσ/κης
Απόφαση 871/65/19.8.2009, Κάλυψη από το ΙΚΑ της δαπάνης του εμβολισμού που πραγματοποιήθηκε σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο
478
  Βιβλιοπαρουσίαση  
Ε. Λασκαρίδης Το δημόσιο δίκαιο της υγείας. Συγγραφέας Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου - Πεχλιβάνη. Νομική Βιβλιοθήκη 2009 480
  ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 2009