1998 1999 2000 2000 2001  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Β' Περίοδος
ISSN: 2407-9960
  Digesta Law Review 2007  
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ Α΄ - Β΄  
  Μελέτες  
Ι. Βούλγαρης Η επίδραση των Γεωργίου Μαριδάκη και Ιωάννη Σπυρόπουλου στην εξέλιξη του ελληνικού ΙΔ.Δ.Δ. 1
Γ. Μαθιόπουλος Η προστασία της μητρότητας και της εγκυμοσύνης στο ελληνικό εργατικό δίκαιο 8
Σ. Σιώτος Η διεθνή δικαιοδοσία για την εκδίκαση αξιώσεων διατροφής 16
  Διάλογος με τη Νομολογία  
  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 35
  Μαμιδάκης κατά Ελλάδος 11.1.07, Τεκμήριο αθωότητας, παραβίαση αρχής αναλογικότητας κατά την επιβολή προστίμων για λαθρεμπορία  
Αθ. Πανταζόπουλος (με σημ. Αθ. Πανταζόπουλος)  
  Συνήγορος του Πολίτη (επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας) 57
Μ. Τσαπόγας Πόρισμα με αρ. πρωτ. 3875.04.0.2/25.7.2007  
Μ. Τσαπόγας Πόρισμα με αρ. πρωτ. 6811.05.2.8/12.7.2007  
  Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος  
 Κ. Μαστροδήμος Εναλλακτική κοινωνική θητεία 68
  Μελέτες Ιστορίας του Δικαίου  
 Β. Γραμματίκας Η εμφάνιση και ιστορική εξέλιξη των αντιποίνων στην αρχαιότητα και το μεσαίωνα 91
 H. Barta Zur juristischen Professionalisierung im alten Griechenland 128
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ Γ΄ - Δ΄  
  Μελέτες  
Δ. Παπαδοπούλου - Κλαμαρή Εκτελεστής διαθήκης στον ΑΚ - Ειδικά θέματα 159
Ζ. Τσολακίδης Διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών χωρίς δικαστική απόφαση 174
Β. Παναγιωτόπουλος Η αποκατάσταση ανώφελων δαπανών 194
Γ. Σαμόλαδος Η παραγραφή στο νέο δίκαιο της πώλησης 214
  Διάλογος με τη Νομολογία  
  Α) Πολιτικών Δικαστηρίων  
  ΟλομΑΠ 3/2007 250
Α. Πανταζόπουλου Ακυρότητα επίδοσης προγράμματος πλειστηριασμού (με σημ. Α. Πανταζόπουλου)  
  Β) Νομολογία ΔΕΚ και ΠΕΚ  
  Η Ελλάδα ενώπιον των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Περίοδος 2007 254
Μ. Δ. Χρυσομάλλης επιμ. Μ.Δ. Χρυσομάλλης  
  Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος  
 Ε. Ζερβογιάννη Η προστασία της προσωπικότητας ατόμων με μειωμένη νοητική επάρκεια 271
 Ν. Δημαράς Εξωτερικό & εσωτερικό σύστημα του δικαίου, οι σκοποί αυτού και η φύση του πράγματος 276
 H. Barta Solons „Eunomia“ und das Konzept der Ägyptischen „Ma’at“ 280
  Ευρετήρια 2007